V gruzínském regionu Samegrelo přestává být rakovina tabu
23. září 2016 Gruzie

V gruzínském regionu Samegrelo přestává být rakovina tabu

V Gruzii, kde stále přetrvává stigmatizace rakoviny, uspořádala v září Charita ČR dvě školení, konferenci a navíc i setkání k šíření povědomí o prevenci a léčbě rakoviny. Přínos z akcí měli vedle široké veřejnosti i domácí lékaři, kteří mohli prohloubit své dosavadní znalosti.

Účastníci konference.Školení se uskutečnila 5. až 8. září, a to v Senaki a Martvili. Čeští lékaři během nich předávali gruzínským kolegům své zkušenosti s léčbou rakoviny, zejména pak rakoviny prsu, děložního čípku, plic a také leukémie.  

9. září proběhla konference na téma “Propagace prevence rakoviny a její včasné diagnostiky v Gruzii”, která se konala na radnici v Zugdidi za přítomnosti velvyslance Tomáše Pernického a zástupce Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Valeri Kvaratskhelia. Účastníci debatovali zejména o připravované výstavbě onkologického screeningového centra, které místním lidem umožní podstoupit vyšetření přímo v jejich bydlišti.

Ve stejném městě se rovněž konalo setkání ke zvýšení povědomí o rakovině. Veřejnost se při něm seznamovala s nutností prevence onemocnění, jeho včasného odhalení a udržování zdravého způsobu života. Čeští lékaři Lubomír a Marie Skopalovi při něm Setkání s místními obyvateli měla rozšířit jejich povědomí o rakovině.mimo jiné prezentovali fotografie českých screeningových center vystavěných v obytných čtvrtích, čímž chtěl zbavit místní obyvatele strachu, že by mohly mít na zdraví škodlivý vliv.    

Díky aktivitám Charity ČR došlo rovněž k navázání užší spolupráce mezi místní a centrální správou regionu Samegrelo.

Oba projekty byl podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.