10. ledna 2005 Indonésie

Informace o situaci v Indonésii a o práci partnerů ČKCH v oblasti

V Indonésii působí pracovníci Caritas Internationalis a některé národní Charity. Situace v oblasti zůstává i nadále značně nepřehledná, dodávky humanitární pomoci k potřebným ztěžují a zpomalují logistické problémy.

Celková bilance
Více než 80 000 mrtvých (k dnenšnímu dni více než 100 tisíc)

1 000 000 osob závislých na okamžité humanitární pomoci

2 000 000 potenciálních příjemců dlouhodobé rozvojové pomoci

nejvíce postižené oblasti: severní a severozápadní pobřeží Sumatry, především provincie Aceh

situace v oblasti zůstává i nadále značně nepřehledná, dodávky humanitární pomoci k potřebným ztěžují a zpomalují logistické problémy

zdroj: Indian Ocean Earthquake Tsunami United Nations Appeal ze dne 06/01/2005

Členské organizace CI a partneři působící o oblasti
Styčná agentura CI pro oblast severní Sumatry: CRS /Catholic Relief Services, USA/

Další organizace:                 Cordaid /Holandsko/

                                          Cafod /Anglie/

                                          Caritas Australia

                                          JRS /Jesuit Refugee Services International /

                                          ICMC / International Catholic Migration Commission /

Hlavní cílová oblast intervence CI
město Meulaboh na severozápadním pobřeží Sumatry a přilehlé ostrovy a osady na pobřeží

hlavní město provincie Banda Aceh

Plánované směry intervence ČKCH
finanční pomoc partnerům provádějícím krizovou intervenci v oblasti
pomoc komunitám rybářů zasaženým přílivovou vlnou
(jako cílová oblast připadá v úvahu Meulaboh a okolí, případně Sibolga a ostrov Nias, patřící k diecézi Sibolga)

pomoc sirotkům, organizacím pečujícím o sirotky a rodinám, které osiřelé děti adoptovaly
(partnerská organizace Insist identifikovala školu v Samalanga, určenou jako transitní místo pro sirotky posílané do ústavů a pěstounských rodin)

Aktivity partnerů
CRS
se soustřeďuje na pomoc obětem cunami ve městě Meulaboh na severozápadním pobřeží Sumatry a v přilehlých městech a táborech, obývaných lidmi bez domova

Ve spolupráci s místními diocézemi a organizací IMC / International Medical Corps / , ICMC / International Catholic Migration Commission / a JRS /Jesuit Refugee Services International / plánuje distribuci prevenčních materiálů a  poskytnutí služeb pro přibližně 10 000 postižených domácností / hygienické balíčky, čistící produkty, likvidace odpadu…atd.  v rámci programu OSN

JRS /organizace s dlouhodobou přítomností v cílové oblasti/
působí v Banda Aceh a v budoucnu se chce soustředit na pomoc v oblastech vzdálenějších od hlavního města provincie. Jedná se o jednu z nejdéle působících organizací v oblasti

CORDAID - podpora lékařského týmu působícího v Singkelu /150 km severně od Sibolgy/, kam 7. ledna 2005 dorazilo zhruba 8 000 uprchlíků  z oblasti Meulabohu

-   podpora lékařského týmu působícího v Banda Aceh, městě nejhůře postiženém katastrofou a s vysokou koncentrací uprchlíků

-   dodávky potravinové pomoci a purifikačních tablet do oblasti Banda Aceh

-   letecká zásilka stanů, kuchyňského náčiní, vařičů, přikrývek a hygienických potřeb, určená lidem bez domova na Sumatře

-   podpora katolické nemocnice v Medanu

-   podpora aktivit diecézní charity na ostrově Nias

-   finanční pomoc místním partnerským organizacím Perdhaki /Catholic Health Organisation/, INSIST, Forum Pesantren /asociace 63 islámských internátních škol/ a AMAN /Asian Muslim Action Network/

-   v rámci programu OSN plánuje humanitární pomoc skrze zajištění dočasného přístřeší, zdravotnického materiálu, vody a sanitárního materiálu. Díky tomuto programu by mělo dojít k vybudování 500 domů, toalet, studní a příslušného kanalizačního systému.

zdroj: Cordaid Tsunami update 5th of January

ICMC / International Catholic Migration Commission / - v rámci programu OSN plánované poskytnutí základní humanitární pomoci pro 7 500 obyvatel Acehu z nejnižších sociálních vrstev.

-  podpora organizační struktury místních nevládních organizací v rámci práce s klienty z nejnižších sociálních vrstev

Zpracovali: Michal Synek, Martin Váně a Pavlína Jandlová