Příprava na ukončení aktivit v Indonésii
25. srpna 2014 Indonésie

Příprava na ukončení aktivit v Indonésii

Charita ČR plánuje v září 2014 uzavřít veškeré své aktivity v Indonésii, kde působí od roku 2005 po té, co zemi na konci roku 2004 zasáhla ničivá vlna tsunami. Posledním projektem je zajištění školení v provincii Aceh pro místní pěstitele pačuli a výrobce oleje z této rostliny.

Pačuli je tropický stále zelený polokeř z čeledi hluchavkovitých, choulostivý a náročný na pěstování. Ze sušených listů se destilací získává cenný éterický olej, jenž se přidává do mnoha kosmetických přípravků a především parfémů.  Charita ČR zajišťuje podporu čtyřem pěstitelským družstvům ve čtyřech regionech v provincii Aceh, v západní části ostrova Sumatra. Konkrétně se jedná o regiony: Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan a Gayo Lues

Charita ČR podporuje družstva zřízená a vybavená v předchozích letech, aby i nadále dokázala mít stabilní příjmy či je zvyšovat. Každé družstvo sdružuje několik skupin pěstitelů a výrobců oleje, kteří během předchozích projektů Charity ČR obdrželi destilační kotle, ve kterých z rostliny pačuli získávají žádaný olej v potřebné kvalitě.

Sazeničky pačuli dorůstající do správné velikosti před sadbouV posledních dvou letech zajišťovala Charita ČR především odborná školení zaměřená na správné osevní postupy, technologie pěstování (využívání organických hnojiv a postřiků) a zpracování pačuli. V neposlední řadě se snažila vybudovat přímé napojení pěstitelů a výrobců na místní a mezinárodní trh odběratelů oleje z pačuli.

Charita ČR se rozhodla ukončit své aktivity v červnu letošního roku. V případě posledního rozsáhlého projektu se podařilo vybudovat čtyři družstva, zajistit jim pevnou pozici mezi místními výrobci oleje, vytvořit dobré napojení na síť odběratelů a navázat dobrou spolupráci s místními úřady. Jedním z odběratelů se stala také česká společnost Botanicus, která dokonce z acežského oleje vytvořilo celou kosmetickou řadu.

Zástupce Charity ČR v zemi, Isfani Yunus, z důvodů ukončení aktivit organizace v zemi nyní provádí vše, aby došlo k pokračování fungování družstev a trvalé podpoře od místní vlády. Předává místním úřadům dohled nad družstvy, a to zejména Provinční plánovací kanceláři Aceh, která by měla převzít odpovědnost za monitoring družstev, za používání ochranné geografické známky acežského oleje pačuli a za zvyšování výnosů farmářů ze zpracování pačuli.

Setkání v Aceh JayaV současné době probíhají setkání pana Yunuse s Provinční plánovací kanceláří Aceh, s Pěstitelskou agenturou Aceh, s Družstevní agenturou Aceh, atd. Programem setkání je mimo jiné také zhodnocení aktivit a výsledků od roku 2012. Například poslední týden v červenci proběhlo setkání se zástupci  výše zmíněných orgánů za provincii Aceh Jaya, kteří společně se zástupcem Charity ČR navštívili všech pět skupin pěstitelů, spadající pod družstvo Aceh Jaya, pohovořili s místními pěstiteli a předsedy jednotlivých skupin.

Na základě těchto setkání bude dokonce proveden výzkum aktuálního stavu zpracovatelského průmyslu oleje pačuli ve čtyřech regionech Acehu. Podobné návštěvy proběhnou i v dalších třech regionech, kde působí zbývající družstva. Následně bude vypracována strategie pro průmysl pěstování pačuli a výroby oleje z pačuli v provincii Aceh s přihlédnutím k přidané hodnotě ochranné geografické známky acežského oleje.