Bitva o irácký Fallujah má za následek desetitisíce dalších uprchlíků
28. července 2016 Irák

Bitva o irácký Fallujah má za následek desetitisíce dalších uprchlíků

Celé desítky tisíc lidí musely opustit své domovy, když se v červnu 2016 ve městě Fallujah rozpoutala krvavá bitva vedená vládními silami proti bojovníkům Islámského státu, kteří oblast pod svojí kontrolou drželi již od ledna 2014.

V uprchlických táborech žije i velké množství dětí.Většina z prchajících původně zamířila do okolí Bagdádu, až vláda je přiměla přemístit se do oblastí Amiryat El-Falluja a Bzaibiz, podél jejichž spojnice nyní v provizorních podmínkách v poušti přebývá zhruba 45 000 osob (asi 9 000 rodin). Bydlí ve stanových přístřešcích, ti méně šťastní i bez nich. Teploty přitom v současné době dosahují rekordních hodnot, stoupají až na 54° C. Přes noc se zase prudce ochladí, bývá kolem 0°C.

Humanitární pomoc v místě poskytuje Charita Irák ve spolupráci s dalšími mezinárodními dobročinnými organizacemi. Do spontánně vzniklých táborů získala stálý přístup pouze organizace UNHCR (Úřad OSN pro uprchlíky) a UNICEF (Dětský fond OSN). V omezené míře zde působí irácký Červený kříž, Světová zdravotnická organizace (WHO) a další. Charita ČR ve spolupráci s místními partnery zde v současné chvíli provádí průzkum potřeb a připravuje projekt, který bude na  situaci reagovat.

I přes mezinárodní pomoc k důstojnému životu v táborech stále mnohé chybí. Přístřešků, navíc ve špatném stavu, není dostatek. Často jeden malý stan obývá i více než jedna rodina. Neexistují rovněž žádná zvýhodnění pro hendikepované osoby nebo ženy, což souvisí se špatným řízením chodu zařízení. Irácká vláda navíc věnuje humanitární pomoci v oblasti Amiryat El-Falluja a Bzaibiz jen minimální pozornost.

Vnitřně vysídleným osobám žijícím v iráckých uprchlických táborech mohou pomoci i čeští dárci, a to finančním darem na účet číslo 55660022/0800 s variabilním symbolem 180. Za vaše příspěvky děkujeme!

Tábory spontánně vyrostly v poušti,Na někteté rodiny kapacita ve stanech nevyzbyla. Přes den se přitom teploty dovedou vyškrábat až na 54° C.Fronta na vodu.