Kvůli bitvě o Mosul hrozí humanitární krize
21. října 2016 Irák

Kvůli bitvě o Mosul hrozí humanitární krize

Charita se připravuje na novou vlnu uprchlíků z Mosulu, na nějž Iráčané, Kurdové i koaliční síly zahájily útok ve snaze získat jej zpět ze spárů Islámského státu. Boj přitom může ohrozit až milion a půl civilistů. Předpokládá se, že zhruba 200 000 z nich uprchne v nejbližší době.

Zatím se teploty v noci pohybují okolo 20°C, v nadcházejících měsících ovšem výrazně klesnou. „Lidé bez domova potřebují přístřešky, jídlo, zdravotní péči, pitnou vodu, hygienické zázemí a potřeby jako přikrývky nebo kuchyňské vybavení,“ vyjmenoval Nabil Nissan, ředitel Charity Irák.

Světové Charity do místa poslaly tři sta svých zaměstnanců a pomáhají zde také dobrovolníci. Humanitární organizace připravily nouzové tábory i zásoby. Kvůli nedostatečnému objemu financí přesto hrozí, že tábory neposkytnou potřebnou kapacitu. „Situace zatím zůstává nejistá, ale pravděpodobnost humanitární krize je vysoká,“ zhodnotil Nissan.

Od ledna 2014 způsobilo dění v severním a středním Iráku devastaci území a donutilo místní obyvatele k masivnímu vysídlení. V roce 2015 zemřelo násilnou smrtí 7 500 lidí a 3,3 milionu lidí uteklo do jiné části země. Přes 80 % z nich bydlí ve venkovních táborech, v hostitelské rodině, vlastnoručně postavených příbytcích nebo v nedokončených budovách. Celkem vyžaduje humanitární pomoc až 10 milionů Iráčanů.

Charita zatím pečuje o 250 000 vysídlených obyvatel, kteří v roce 2014 utekli z Mosulu obsazeného bojovníky Islámského státu. Poskytuje jim přístřeší, vodu, hygienické zázemí, potraviny, vzdělání, finanční pomoc, psychosociální péči nebo prostory určené dětem.  Věnuje se také vzdělávání, a to pořádáním školení pro učitele, dodávkami učebních pomůcek a materiálů, výstavbě učeben a vyučování 4 000 dětí. V klubech pro nejmenší se děti mohou následně odreagovat, hrát si, odpočívat i využívat psychologické pomoci.

Když se povedlo v červnu 2016 osvobodit od extremistů město Fallujah, dodala Charita 11 000 místních kuchyňské sety, hygienické potřeby a chladicí boxy. Nyní dokončuje 90 provizorních přístřeší pro nejvíce ohrožené osoby, stejně jako 18 hygienických zařízení.

Pokud by se vládě povedlo dobýt Mosul, bude třeba zabránit dalším demografickým změnám v oblasti a obnovit život ve městě. Zhruba polovina křesťanské populace, která odtud v roce 2014 utekla, by se mohla do původního bydliště vrátit.

Patriarcha Louis Sako z Chaldejské církve vyzval Iráčany, aby se vystříhali vzájemného obviňování a zřekli se zájmů jednotlivých frakcí. „Vytvoření skutečné občanské demokracie představuje jediný způsob, jakým obnovit zemi,“ vyjádřil svůj názor.

Článek byl převzat z blogu caritas.org.  

Poskytnout pomoc obětem současné irácké krize můžete i Vy, a to finančním příspěvkem na účet číslo 55660022/0800, VS 180. Všem dárcům srdečně děkujeme!