Na řadě je vybudování veterinární kliniky
5. února 2015 Jižní Súdán

Na řadě je vybudování veterinární kliniky

Díky úspěšnému očkování a ošetření hospodářských zvířat, zejména skotu, ovcí, koz a oslu, získalo v roce 2014 více než sto tisíc členů kmene Toposa z jihosúdánském oblasti Kapoeta East větší šanci na zajištění dostatku potravin. Jihosúdánská Charita Torit ve spolupráci s Charitou ČR pro ně nyní plánuje postavit centrální veterinární kliniku.

Obě Charity pracovaly v uplynulém roce zejména na vybudování a posílení správy veterinárních služeb v Kapoetě East. Celkem se podařilo naočkovat 71 500 kusů hospodářských zvířat a ošetřit 20 197 kusů již infikovaných zvířat. Zabránilo se tak šíření nákaz a úbytku zvířat, které jsou v tomto nehostinném a velmi suchém regionu jediným zdrojem obživy. Vakcinaci a léčbu provedlo 22 vyškolených veterinárních pracovníků.

Nepoužívaná a nevhodná budova původní veterinární kliniky v Kapoeta EastAby mohli tito pracovníci i nadále pokračovat v léčbě a dalším očkování, je potřeba vybudovat centrální veterinární kliniku, která se zároveň stane místem pro poskytování konzultací pastevcům a majitelům skotu či ovcí. Místem, kde se dozví, jak zvířat správně ošetřit, jak předejít šíření nákaz a jak předcházet zraněním. Podobná klinika již byla postavena před šesti lety, avšak v současné době ji z důvodu špatného stavu budovy nelze nadále používat. Proto bude zbořena a nahrazena konstrukčně stabilnější budovou.

Vybudování kliniky v Narus navrhla Charita Torit společně s Charitou ČR českému Velvyslanectví v Addis Abebě, které plánovalo podpořit menší lokální projekt v hodnotě 400 000 Kč. Předložený návrh Zastupitelský úřad ČR schválil letos v lednu a se stavbou se začne pravděpodobně na začátku března 2015.

Na provoz kliniky bude následně dohlížet jihosúdánské Regionální ministerstvo živočišné výroby a rybolovu v Narus. Budovu budou tvořit tři části: veterinární lékárna, chladicí boxy pro uschování vakcín a místnosti pro poskytování konzultací. V areálu kliniky bude také vybudována jednoduchá konstrukce k vakcinaci stád. Zvířata tedy mohou být očkována přímo v areálu nebo ošetřena pod dohledem vystudovaného veterináře a zároveň zaměstnance Regionálního Ministerstva živočišné výroby a rybolovu. Vybudovaná klinika navíc zajistí prodej kvalitních veterinárních léčiv veterinárním pracovníkům a bude dohlížet na dostatečnou kvalitu očkování a ošetření všech hospodářských zvířat.

Očkování ovcí v Kapoeta EastNově vybudovanou klinikou navazuje Charita ČR na projekt vakcinace skotu, podpořený v roce 2014 Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Zároveň tak naplní svou strategii působení v Jižním Súdánu, kde plánuje pokračovat v zajištění potravinové bezpečnosti zdejšího obyvatelstva, zejména místních pastevců.