Veterinární správa pomáhá pastevcům ve Východní Equatorii
23. února 2015 Jižní Súdán

Veterinární správa pomáhá pastevcům ve Východní Equatorii

V jihosúdánském okrese Kapoeta Východ začala v roce 2014 fungovat veterinární správa. Její služby využívají zdejší pastevci, pro které jejich hospodářská zvířata znamenají hlavní zdroj příjmů do rodinného rozpočtu.

Veterinární správu vybudovaly Charita Česká republika a Charita Torit díky finančním prostředkům poskytnutých Ministerstvem zahraničích věcí ČR. Správa bude sloužit především pastevcům z kmene Toposa, žijícího ve velmi nehostinné oblasti okresu Východní Kapoeta. Ročně se potýkají s dlouhým obdobím sucha, které způsobuje malou úrodu. Skot, ovce i kozy představují to nejdůležitější pro zajištění obživy. Bohužel od roku 2012 ohrožují nákazy nemocí gangrény, vztekliny, neštovice u ovcí a koz, moru malých přežvýkavců, plicní nákazy skotu a meningitidy. V mnoha částech okresu navíc stále hrozí vypuknutí epidemií těchto chorob. Riziko masivního úbytku doprovází také vliv přetrvávajícího konfliktu v Jižním Súdánu.

Zlepšit zdejší situaci pomůže právě vybudovaná veterinární správa a její vyškolený personál. Zároveň byl zaveden systém pravidelných vakcinací a ošetření již nakažených zvířat. Během roku 2014 bylo ošetřeno přes 20 000 kusů hospodářských zvířat a očkováno více než 71 500 kusů.

Marko Longokwo, pastevec z Východní KapoetyMarko Longokwo, jeden z pastevců a majitel malého stáda 50 koz a ovcí, patří k pastevcům, kteří napomáhají veterinárním pracovníkům při jejich návštěvě a kontrole stád.  Kromě toho je průběžně informuje o situaci stád, tedy kolik zvířat onemocnělo či jaké jsou největší problémy.

„Veterinární pracovníci a jejich vedoucí nás během roku pravidelně navštěvovali. Odhaduji tak osmkrát. Během čtyř dnů naočkovali všechna naše stáda a během dalších návštěv léčili nemocná zvířata. V našem kraji máme největší problém s parazity, kteří oslabují zvířata a tím nám snižují produkci,“ popisuje práci veterinárních pracovníků a zdejší problémy pan Longokwo. „Pomohli nám léky a také nám vysvětlili, jak nákazám předcházet, nebo jak rychle zvíře vyléčit, aby se jeho zdravotní stav opět co nejdříve dostal do normálu,“ pokračuje.

„Když se podívám na své zdravé stádo padesáti ovcí a koz, tak nejen, že jsou pro mě zdrojem masa a mléka, tedy mé obživy, ale některé kousky mohu nyní na trhu prodat a směnit třeba za obilniny, kterých máme málo. Cena jedné kozy nebo ovce se počítá na dolary, asi 80 dolarů, což nám jako rodině vystačí na koupi obilnin až na tři měsíce. Proto se těšíme, že zavedená veterinární správa bude fungovat i v roce 2015,“ uzavírá své vyprávění pan Longokwo.

Charita ČR plánuje v projektu nadále pokračovat.