Syrský konflikt neblaze dopadá na jordánskou ekonomiku
27. března 2015 Jordánsko

Syrský konflikt neblaze dopadá na jordánskou ekonomiku

Jordánsko v současnosti hostí zhruba 650 000 syrských uprchlíků. Jordánci se svými syrskými sousedy sdílí své domy, školy, nemocnice, pracovní možnosti a dokonce i tenčící se zásoby vody. Přítomnost uprchlíků ovšem významně zatěžuje národní hospodářství a Jordánsko již dosáhlo maxima své kapacity pro poskytování humanitární pomoci.

Aby bylo Jordánsko schopno zvládnout následky přílivu syrských uprchlíků, potřebuje podle národního plánu pro roky 2014 až 2016 pět miliard dolarů.

Jordánský vzdělávací systém byl zasažen enormním nárůstem počtu studentů. Příchod 140 000 nových syrských studentů způsobil přeplnění škol a donutil ministerstvo školství, aby provozovalo školy ve dvou směnách.

V oblasti zdravotnictví narostl počet syrských uprchlíků, kteří potřebují zdravotní péči o 250 %. Počet operací ve veřejných nemocnicích vzrost od počátku krize o 600 %.

Na začátku prosince 2014 spustilo Jordánsko Regionální plán pro rok 2015, připravený jordánskou vládou ve spolupráci s národními i mezinárodními partnery za účelem zmírnění dopadů syrské krize v zemi. Jeho cílem je propojení humanitárních a rozvojových programů zaměřených na potřeby uprchlíků a místních obyvatel a jejich harmonizaci s národními prioritami. 

Jordánsko bude v roce 2015 potřebovat 2,87 miliard dolarů na pokrytí nákladů spojených s pobytem tisíců syrských uprchlíků. Plán zahrnuje oblasti vzdělávání a rozvoje, energetiky, životního prostředí, zdravotnictví, bydlení, spravedlnosti, vodních zdrojů, přepravy a sociální ochrany. Počítá rovněž s prostředky, které mají pomoci státnímu rozpočtu pokrýt ztráty vzniklé v důsledku syrské krize, především ve výdajích na bezpečnost a vládou dotované zboží.

Světový potravinový program (World Food Programme, WFP)

WFP čelil v posledních třech měsících roku 2014 pokračujícím škrtům, které vedly ke snížení hodnoty poskytovaných potravinových lístků z 24 na 12 dinárů na osobu. Rovněž byla pozastavena pravidelná měsíční pomoc pro zhruba 540 000 uprchlíků žijících ve městech a vesnicích. Podle vyjádření agentury by ale měla pokračovat distribuce pomoci v uprchlických táborech.

Pozastavení podpory zasáhlo více než 1,7 milionů uprchlíků usídlených ve státech, které sousedí se Sýrii (tedy včetně Jordánska). Toto opatření znamená ohrožení zdraví a bezpečnosti uprchlíků a podle výkonného ředitele WFP v Jordánsku může vést k dalšímu napětí, nestabilitě a nejistotě v těchto zemích. Očekává se rovněž, že povede k přerušení školní docházky dětí z postižených rodin (protože bude třeba, aby si našly práci a pomohly rodině dalším příjmem), k nárůstu žebrání a zvýšení počtu předčasných manželství.

Program bude v roce 2015 posuzovat nový systém, fungující na principu poskytování potravin za odvedenou práci. Jeho cílem je podpořit flexibilitu uprchlíků a pomoci jim s návratem do normálního života. Tato změna přichází v období tvrdých finančních škrtů a souběžně s celosvětovou iniciativou, jejímž prostřednictvím se program v průběhu roku 2015 pokusí shromáždit 1,5 miliardy dolarů na potravinovou pomoc pro okolo sedmi milionů Syřanů přesídlených uvnitř Sýrie, či usídlených v okolních zemích.

Zdravotní péče

Podle vyjádření jordánských úřadů neměla vláda jinou možnost, než zastavit poskytování bezplatné zdravotní péče pro syrské uprchlíky poté, co náklady na poskytování této služby enormně vzrostly. Ministerstvo zdravotnictví doposud poskytovalo bezplatnou zdravotní péči pro uprchlíky a garantovalo jim stejná práva, jaká mají Jordánci se zdravotním pojištěním. S ohledem na absenci dodatečných příjmů se ale zátěž celého systému neúnosně zvyšovala.

Ministerstvo vyčlenilo 5 000 zdravotníků, kteří mají ulevit jordánskému zdravotnictví od tlaku vyvolaného vysokými počty syrských pacientů. Vláda také nedávno rozhodla, že Syřanům již nebude poskytováno bezplatné léčení, ale budou platit nominální poplatek stejně jako Jordánci, kteří nemají pojištění. Nicméně i nadále bude poskytována bezplatná léčba uprchlíkům, kterým budou diagnostikovány přenosné nemoci (např. tuberkulóza a hepatitida). Bezplatné bude nadále i očkování proti dětské obrně a zdravotní osvětové kurzy podporované organizacemi UNICEF, WHO a UNHCR.