Kambodža

Kambodža

Charita ČR působí v Kambodži od roku 2011. Naším cílem je podporovat udržitelný rozvoj především v oblastech zdravotní péče (oční lékařství a pediatrie), zvyšování připravenosti obyvatel ke zvládání přírodních katastrof a mírnění jejich dopadů, zvyšování přístupu k pitné vodě a sanitaci, inkluzivní vzdělávání či integrace lidí s handicapem na trh práce.

V Kambodži máme trvalé zastoupení, a díky tomu se nám daří být v neustálém kontaktu s představiteli místních veřejných institucí, jejichž hledisko a zapojení je nezbytné, pokud mají úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, přetrvat i po ukončení projektů. Naše aktivity koordinujeme s jinými nevládními a mezinárodními organizacemi tak, aby probíhala synergie mezi jednotlivými iniciativami, a naše pomoc se dostala těm nejpotřebnějším tím nejefektivnějším způsobem. Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země Jihovýchodní Asie, a třebaže v posledních letech zažívala silný hospodářský růst, socio-ekonomická úroveň velké části obyvatelstva zůstává nadále velmi nízká. A to zejména v odlehlých venkovských regionech, kde významnějšímu pokroku brání i chybějící nebo nedostatečně rozvinutá veřejná infrastruktura (dopravní komunikace, zdroje a distribuce pitné vody apod.). Strukturální závislost na několika málo odvětvích (např. textilní průmysl) činí kambodžskou ekonomiku zranitelnou, a v kontextu očekávaného snížení růstu globálního hospodářství lze očekávat přinejmenším její výrazné zpomalení. Z geografického a klimatického hlediska se země nachází v oblasti vystavené působení přírodních živlů, jako jsou tropické bouře, povodně či naopak dlouhotrvající sucha, přičemž odolnost zejména venkovského obyvatelstva vůči těmto jevům je nízká.  

Více o misi v Kambodži

 

Školení lékařů v Kambodži v českých rádiích
17. prosince 2015 Kambodža

Školení lékařů v Kambodži v českých rádiích

Charita ČR vyslala do Kambodži české lékaře, Martinu Lattovou a Jana Bydžovského, kteří zaučovali místní zdravotnický personál v provincii Takeo v urgentní medicíně a v zobrazovacích technikách, například v ultrazvuku.

Inkluzivní vzdělávání v Kambodži slaví úspěchy
31. srpna 2015 Kambodža

Inkluzivní vzdělávání v Kambodži slaví úspěchy

Pracovníci Charity ČR se při poslední návštěvě pěti kambodžských škol v okresech Samrong, Bati a Prey Kabas setkali s dětmi z  59 tříd a s jejich vyučujícími. Všechny školy se aktivně zapojují do podpory začleňování dětí s postižením do běžné výuky.

Odborníci z Oční nemocnice Takeo se účastnili významných lékařských konferencí
10. dubna 2015 Kambodža

Odborníci z Oční nemocnice Takeo se účastnili významných lékařských konferencí

Mr. Te Serey Bonn, programový ředitel kambodžské Oční nemocnice Takeo, a Dr.Chea Ang , zástupce ředitele, se ve dnech 31. března až 4. dubna 2015 účastnili třicátého Kongresu Asijsko-pacifické akademie očního lékařství (APAO) konaného v čínském městě Guangzhou souběžně s dvacátým Kongresem Čínské společnosti očního lékařství.

Péče a vzdělávání o kambodžské děti s postižením
28. května 2014 Kambodža

Péče a vzdělávání o kambodžské děti s postižením

Téměř tři roky působí Charita ČR v kambodžské provincii Takeo, kde společně s americkou organizací Catholic Relief Services pomáhají pečovat o děti s postižením, které pak mohou chodit do školy, a získat tak vzdělání potřebné pro zlepšení šancí na nalezení uplatnění v budoucnu.

Děti můžou do školy
19. května 2014 Kambodža

Děti můžou do školy

Ne vždy mohou děti chodit do školy. Je tomu tak například v Kambodži, kde děti s menší či větší formou postižení zůstávají doma. Přitom mnohdy stačí jen lékařské vyšetření a pomůcky jako brýle, naslouchátka, upravené sešity a učebnice či prosté přesazení ze zadních lavic.