Kambodža

Kambodža

Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země jihovýchodní Asie, a třebaže v posledních letech hospodářsky rychle roste, socio-ekonomická úroveň velké části obyvatelstva zůstává nadále velmi nízká. Platí to zejména v  odlehlých venkovských oblastech, kde není dostatečně rozvinutá infrastruktura (dopravní komunikace, zdroje a distribuce pitné vody atp.).

Charita Česká republika působí v  Kambodži od roku 2011. Během našeho působení jsme se zaměřili na rozvoj především v  oblastech zdravotní péče, přístupu k pitné vodě a sanitaci. Zároveň jsme se věnovali inkluzi ve vzdělávání, rozvoji možností péče pro děti s handicapem a podpořili integraci lidí s handicapem na trh práce.

Kambodža rozvoj zdravotní péčeZ geografického a klimatického hlediska se země nachází v oblasti vystavené působení přírodních živlů, jako jsou tropické bouře, povodně či naopak dlouhotrvající sucha, přičemž odolnost zejména venkovského obyvatelstva vůči těmto jevům je nízká. Další část naší práce byla tedy zaměřena na zvýšení schopnosti obyvatel vyrovnat se s přírodními katastrofami.

 

Více o misi v Kambodži