Kambodža

Kambodža

Charita ČR působí v  Kambodži od roku 2011. Naším cílem je podporovat udržitelný rozvoj především v  oblastech zdravotní péče (oční lékařství a pediatrie), zvyšování připravenosti obyvatel ke zvládání přírodních katastrof a mírnění jejich dopadů, zvyšování přístupu k pitné vodě a sanitaci, inkluzivní vzdělávání či integrace lidí s handicapem na trh práce.

V  Kambodži máme trvalé zastoupení, a díky tomu se nám daří být v neustálém kontaktu s představiteli místních veřejných institucí, jejichž hledisko a zapojení je nezbytné, pokud mají úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, přetrvat i po ukončení projektů. Naše aktivity koordinujeme s jinými nevládními a mezinárodními organizacemi tak, aby probíhala synergie mezi jednotlivými iniciativami, a naše pomoc se dostala těm nejpotřebnějším tím nejefektivnějším způsobem. Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země Jihovýchodní Asie, a třebaže v posledních letech zažívala silný hospodářský růst, socio-ekonomická úroveň velké části obyvatelstva zůstává nadále velmi nízká. A to zejména v  odlehlých venkovských regionech, kde významnějšímu pokroku brání i chybějící nebo nedostatečně rozvinutá veřejná infrastruktura (dopravní komunikace, zdroje a distribuce pitné vody apod.). Strukturální závislost na několika málo odvětvích (např. textilní průmysl) činí kambodžskou ekonomiku zranitelnou, a v  kontextu očekávaného snížení růstu globálního hospodářství lze očekávat přinejmenším její výrazné zpomalení. Z geografického a klimatického hlediska se země nachází v oblasti vystavené působení přírodních živlů, jako jsou tropické bouře, povodně či naopak dlouhotrvající sucha, přičemž odolnost zejména venkovského obyvatelstva vůči těmto jevům je nízká.  

Více o misi v Kambodži