Charita pomáhá při ničivých záplavách v Kambodži
15. října 2013 Kambodža

Charita pomáhá při ničivých záplavách v Kambodži

Monzunové deště spojené s tropickým tajfunem Wutip způsobily v celé Kambodži katastrofální záplavy, které postihly již téměř dva miliony lidí v 17 provinciích Kambodže. Státní i místní orgány stejně jako mezinárodní a humanitární organizace včetně Charity Kambodža poskytují okamžitou pomoc postiženým rodinám. Charita ČR uvolnila na pomoc těmto rodinám 4 000 eur.

Záplavy v Kambodži Zasaženo bylo skoro 400 tisíc domácností a přes 25 000 km2 zemědělské půdy, tedy více než třetina rozlohy celé České republiky, která tvoří mnohdy jediný příjem kambodžských obyvatel. Povodně si prozatím vyžádali už 134 lidských životů a celkový počet obětí stále stoupá. V současnosti pokračují evakuace, a to především v západních provinciích země, kde místní úřady musely nechat vypustit největší vodní nádrž v zemi, Kamping Puoy, postavenou ještě za vlády Rudých Khmérů. Voda zasáhla také do oblasti hlavní turistické atrakce Kambodži, Angkor Watu, a vynutila si uzavření některých památek, které každoročně lákají miliony turistů.

Dočasný přístřešek Charity Kambodža v provincii MeancheyCharita Kambodža dodala a dodává balíčky se základní pomocí, které obsahují 25 kg rýže, hygienické potřeby, zubní pasty, zubní kartáčky či mýdlo.  Čtyřem tisícům rodin dodala rovněž nádoby na vodu, a to v provinciích Kompong Cham, Kratie, Ratanakkiri, Banteay Meanchey a Battambang.

Situaci v zemi popsal ředitel Charity Kambodža Kim Rattana: „Mnoho oblastí je neprůchozích a tisíce rodin čeká na pomoc. Postižené rodiny, zejména ty evakuované do bezpečí, čelí problémům s nedostatkem potravin, pitné vody a hygienických zařízení. Voda, sanitární potřeby a zdravotní péče jsou zapotřebí ve většině oblastí.“

Charita Kambodža nyní bezprostředně pomáhá a dlouhodobě plánuje pomoci sedmi tisícům zasažených rodin. Jedná se o:

  • dodání balíčků okamžité pomoci, tj. 25 kg rýže a 10 rybích konzerv do každé ze 7000 rodin
  • poskytnutí dočasného přístřeší, tj. dodání 2 200 mobilní přístřešků a 1 000 stanů
  • zajištění vody a kanalizace, tj. nádrže na vodu, mýdlo a hygienické materiály
  • poskytování zdravotních doporučení a zajištění fungování mobilních zdravotních stanovišť
  • dodání rýže a zeleniny, semena v množství 20 kg na hektar pro každou rodinu

Katastrofické záplavy v Kambodži si vyžádaly přes stovku obětíVětšina zasažených rodin jsou chudé, jejichž hlavním zdrojem obživy je pěstování rýže na menších pozemcích. Další se živili také drobným rybolovem a lesním hospodařením. Mnozí nemají žádné pozemky nebo velmi malé, a proto spoléhali na denní námezdní práci. Nyní všichni o své živobytí přišli.

Charita Česká republika poskytla kambodžské Charitě finanční příspěvek ve výši 4000 euro (tedy přibližně 100 000 Kč). Zástupce Charity ČR pro oblasti jihovýchodní Asie, Ondřej Suchánek, bude přímo v Kambodži sledovat další vývoj a přinášet aktuální informace o poskytované pomoci.

Článek převzat z blog.caritas.org.

Fotografie a původní anglický text: Patrick Nicholson z Caritas Internationalis.

Další informace o situaci v Kambodži shrnulo ve své zprávě Humanitarian Response Forum, síť zahrnující OSN, nevládní organizace a mezinárodní organice - zpráva v angličtině: Situation Report No. 03.

Lidem zasažených povodněmi můžete pomoci zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto č. 55660022/0800, variabilní symbol 192.