Děti patří do školy na letišti Václav Havla
20. května 2013 Kambodža

Děti patří do školy na letišti Václav Havla

Na konci loňského roku mohli návštěvníci v centru Prahy shlédnout charitativní výstavu Děti patří do školy, kterou uspořádala Charita Česká republika ve spolupráci se sdružením JHP škola. Vybrané panely s fotografiemi z Kambodže se od poloviny května přesunuly na Letiště Václava Havla.

Výstava na letišti Václava Havla v PrazeFotografie bezplatně poskytli Markéta Nešlehová, autorka celého výstavního projektu, dále Georgi Stojkov a Jan Šuster. Zobrazují portréty dětí a mladých lidí z kambodžských škol. Nejen vystavené fotografie je stále možné zakoupit v kvalitních kopiích na stránkách www.detipatridoskoly.cz, a podpořit tak vzdělávací projekt Charity ČR v provinciích Takeo a Kampong a program sdružení JHP škola v Puoku.

Charita ČR se zaměřuje na zdravotní vyšetření dětí ve věku čtyři až šest let, zakoupení speciálních pomůcek pro děti s postižením a vyškolení učitelů, aby tyto děti mohly chodit do školy. Občanské sdružení JHP škola pomáhá dětem starším. Mladí studenti se učí řemeslu krejčí/ho či pracovat na počítači, aby mohli sami rozjet vlastní drobné podnikání a stát se soběstačnými.

Jen pro zajímavost: lékařské vyšetření dítěte v Kambodži stojí pouhých 1 300 Kč. Jeden stroj na výuku šití jen 4 000 Kč. Tak málo stačí, aby se šance na lepší život kambodžských dětí a mladých dramaticky zvýšily.

Kromě koupí fotografií lze projekty podpořit také zasláním jakékoliv finanční částky na účet číslo  5258772/0800 s uvedením variabilního symbolu 192.

Výstava na letišti Václava Havla v PrazeVýstava na letišti Václava Havla v Praze