Děti patří do školy - výstava v centru Prahy
22. listopadu 2012 Kambodža

Děti patří do školy - výstava v centru Prahy

Děti patří do školy. Zdánlivá samozřejmost, která je v některých zemích stále jen obtížně realizovatelným snem. Režisérka Markéta Nešlehová, fotograf a grafik Georgi Stojkov, kameraman a fotograf Jan Šuster, Charita ČR a občanské sdružení JHP škola se to snaží změnit.

Smějící se kambodžský školák - výstava Děti patří do školyPod názvem Děti patří do školy společně pořádají charitativní prodejní výstavu velkoplošných fotografií, která od 19. listopadu zaplnila pěší zónu v centru Prahy v ulici Na Příkopě a potrvá až do 15. prosince. Výstava nabízí fotografie z Kambodže a příběhy konkrétních kambodžských dětí, které potřebují pomoc. Záštitu nad výstavou Děti patří do školy převzali Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR, a s Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1. Ambasadory jsou Jiří a Olga Menzelovi. 

Všechny vystavené fotografie budou k dispozici v kvalitních kopiích, které si každý zájemce může kdykoliv během konání výstavy zakoupit za předem stanovenou příjemnou cenu – pohybuje se v řádech stokorun. Stačí navštívit stránky www.detipatridoskoly.cz. Od 3. do 14. prosince bude navíc na křižovatce ulic Na Příkopě a Havířovská informační stánek, kde bude rovněž možné si vybrané fotografie koupit. 

Kromě toho je kambodžské děti možné podpořit jakoukoli finanční částkou na účet číslo: 5258772/0800 s variabilním symbolem 192 nebo poznámkou Kambodža.

Autorkou projektu a fotografií je režisérka Markéta Nešlehová: „Točím filmy, jsem adoptivní máma a miluju Kambodžu. Tamní děti jsou krásné, v očích mají smutek, ale i úsměv a naději, že se ze smutku jednou dostanou. Chci: kambodžským dětem prospět v tom nejcennějším, co jim nikdo nevezme – ve vzdělání.“ Autorem vizuálního konceptu výstavy i fotografií je Georgi Stojkov, grafik a fotograf.

Školáci před školou - výstava Děti patří do školyVýtěžek prodejní výstavy fotografií Děti patří do školy bude věnován na dva konkrétní účely. Prvním z nich je zajištění školení učitelů či vyšetření dětí s postižením a zakoupení speciálních pomůcek pro děti s postižením v rámci společného projektu Charity ČR a místní Catholic Relief Service ve školách v provinciích Takeo a Kampong. Druhým pak provoz školy a koupě pole k rozvoji soběstačného školního hospodaření školy JHP v Puoku, zajišťovaný občanským sdružením JHP škola, založeným v roce 2011 bývalými členy skautského oddílu Kruh, které se spojilo s americkou neziskovou organizací Cambodian School Project.

Kambodža patří mezi tzv. nejméně rozvinuté země. Více než třetina lidí žije pod hranicí chudoby s příjmem nižším než jeden dolar denně, 45 % dětí má podváhu nebo je podvyživených. Kambodžská Ústava sice garantuje bezplatné devítileté vzdělávání a univerzální právo na základní vzdělání, jenže to stále zůstává nedostatkovým a těžko dostupným zbožím, především pro děti z venkovských částí země. Přitom například měsíc provozu JHP školy v Puoku, včetně jídla pro studenty a učitele, stojí necelých 20 000 Kč. Či lékařské vyšetření jednoho dítěte jen 1 300 Kč. Pomoci prostřednictvím projektu Děti patří do školy může každý z nás.

Děkujeme partnerům, díky nimž se výstava může konat. Konkrétně děkujeme:

  • Česká rozvojová agentura za finanční podporu projektů Charity ČR v Kambodži
  • Společnost Kodak za poskytnutí fotografického materiálu
  • Foto Škoda za výrobu fotografií pro prodej
  • Restaurace SaSaZu za pravé khmerské menu podávané na vernisáži 20. listopadu v galerii Dox
  • Společnost Anext  za finanční podporu výstavy
  • Medialogue za výstavní stojany umístěné v ulici Na Příkopě
  • Lepeeto za tisk výstavních panelů

Dalšími partnery jsou: Městká část Praha 1, China Tours, Réva Rakvice, Wüstenrot , Catholis Relief Service (Charita USA)

Důležitým partnerem je BRUTÁLNÍ MUSAKA CREATIVE.