Inkluzivní vzdělávání v Kambodži slaví úspěchy
31. srpna 2015 Kambodža

Inkluzivní vzdělávání v Kambodži slaví úspěchy

Pracovníci Charity ČR se při poslední návštěvě pěti kambodžských škol v okresech Samrong, Bati a Prey Kabas setkali s dětmi z  59 tříd a s jejich vyučujícími. Všechny školy se aktivně zapojují do podpory začleňování dětí s postižením do běžné výuky.

Školy v Samrongu, Prey Kabas i Bati navštívil konkrétně ve dnech 22. až 23. července i Michael Pitt, nový zástupce Charity ČR v Kambodži. Michael Pitt se zúčastnil výuky a pohovořil s vyučujícími i vedoucími pracovníky zodpovědnými za uplatňování zásad inkluzivního vzdělávání na školách. Účastnil se i čtvrtletního setkání škol s veřejností, stejně jako diskuze nad dalšími možnostmi usnadnění výuky postižených dětí v běžných vzdělávacích zařízeních. 

Průběh výuky sledující zásady inkluzivního vzdělávání.Z celkového vyhodnocení dosavadních aktivit vyplývá, že 99 % škol zahrnulo do svých osnov i do zásad managementu nové poznatky o inkluzivním vzdělávání získaných na školení, kterého se účastnili jak učitelé, tak jiní odpovědní školští pracovníci. 92 % učitelů se při přípravě vyučovacích hodin řídilo doporučenými postupy a během výuky využívalo učební pomůcky. Všem dětem s postižením se v hodinách dostávalo potřebné asistence, stejně tak při vypracovávání domácích úkolů. 95 % dětí dovedlo pracovat s velkou tabulí. Pro 98 % dětí s postižením školy upravily místa k sezení podle jejich specifických potřeb.

Aktivity Charity ČR v Kambodži na podporu dětí s postižením financuje Česká rozvojová agentura spolu s americkou Charitou Catholic Relief Services.