Jak jsme zlepšovali zdravotní péči v Kambodži
27. července 2017 Kambodža

Jak jsme zlepšovali zdravotní péči v Kambodži

Když jsme v roce 2015 zahajovali v Takeu zdravotnický projekt, měli už naši pracovníci v Kambodži letitou zkušenost z oblasti vzdělávání a s pomocí v sociální oblasti. Nemohli si proto nevšimnout, že také ve zdejší zdravotní péči je prostor ke zlepšení. Lékaři a sestry z místních nemocnic sice prošli odborným vzděláním, ale chybělo jim vybavení i zkušenosti evropských kolegů. Právě na sdílení a rozšiřování znalostí se náš poslední projekt v jihovýchodoasijské zemi zaměřil.

Naši zástupci se nejdříve setkali s lidmi z vybraných nemocnic a zdravotnických zařízení v Takeu, vytipovali lékařské specializace, v nichž cítili nejnaléhavější potřebu pomoci, a vyřídili všechny potřebné náležitosti a pracovní povolení, aby špičkoví čeští odborníci mohli do Kambodže odcestovat. Ti byli vybráni ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a pobočkou Lékařů bez hranic, aby proškolili desítky lékařů a ošetřovatelů v osmi oborech.

MUDr. Jan Bydžovský a jeho praktická cvičení v anesteziologické a resuscitační péčiNěkteří z českých odborníků navštívili Kambodžu opakovaně a uskutečnili školení na všech pěti místech, kam své aktivity Charita ČR směřovala. Jan Trachta, který má bohaté zkušenosti z misí Lékařů bez hranic, ocenil vysokou motivaci i nasazení nemocničního personálu. Stejné dojmy si z Kambodže přivezla i radioložka Martina Lattová, která připomněla, že v rozvojových zemích mohou být pokroky, jež bychom u nás vnímali jako banální, naopak zcela zásadní. Ocenila také reálný dopad a užitek školení: „Na pracovišti CT se dříve prováděla vyšetření mozku bez aplikace kontrastní látky. My jsme nyní začali s kontrastní látkou provádět také CT hrudníku, krční a bederní páteře a břicha.“

Doktor Jaroslav Klát z ostravské fakultní nemocnice učil lékaře v jedné z provinčních nemocnic, jak provádět vyšetření a diagnostiku s pomocí kolposkopu. „Tento přístroj sloužící k preventivním gynekologickým vyšetřením byl v nemocnici k dispozici, ale chyběl specialista, který by jej uměl obsluhovat,“ uvedl doktor Klát. Jeho kolega z ostravské nemocnice Ondřej Šimetka zase školil porodní asistentky pro případy složitějších porodů, aby matky nebyly přepravovány do nemocnic se zpožděním, případně se vyhnuly riziku takové přepravy.

MUDr. Lattová při ultrazvukovém vyšetřeníPro kambodžské lékaře z nemocnic v Takeu jsme také uspořádali exkurzi do Takeo Eye Hospital, považované za jednu z nejlepších klinik v Kambodži, kde se setkali s místními kolegy a mohli pozorovat, čeho jde dosáhnout správným řízením. Proběhlo tady také dvoudenní školení administrativy a zájemci se mohli se současnými trendy v managementu nemocnic seznámit i při dalších lekcích.

Součástí projektu bylo rovněž dovybavení nemocnic přístroji a hygienickým materiálem. Do všech zapojených nemocnic putoval hygienický materiál ve dvou dodávkách, aby mohly dodržovat normy stanovené ministerstvem zdravotnictví. Ve všech také proběhla školení, jak kontrolovat vznik a šíření infekcí.

Diagnostické metody, které se kambodžští lékaři a ošetřovatelé učili a pod dohledem našich odborníků začali samostatně provádět, umožní zvolit odpovídající léčbu. Zlepšení hygienického zázemí zase zaručuje bezpečnější průběh léčby i následnou péči. Díky přítomnosti českých lékařů v Takeu se dostalo špičkové péče stovkám pacientů, ale mnohem důležitější je, že místní personál bude díky novým poznatkům schopen poskytovat tuto péči dalším tisícům z nich i po ukončení charitního projektu.

Školení zdravotnického personálu v provincii Takeo bylo podpořeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ČR pomáhá