27. ledna 2014 Kambodža

Kambodžské studie o inkluzivním vzdělávání

Charita Česká republika ve spolupráci s americkou organizací Catholic Relief Services dlouhodobě podporuje zajištění inkluzivního vzdělávání v Kambodží, zejména v provincii Takeo. Zároveň podporují vzdělávání o této problematice na kambodžských univerzitách. U této příležitosti byly vydány podrobnější studie a manuál.

Obálka Situační studie o vzdělávacích kurzech inkluzivního vzdělávání v KambodžiSituation Analysis of Inclusive Education Training Courses in Cambodia (Situační studie o vzdělávacích kurzech inkluzivního vzdělávání v Kambodži autorů Dr. Sulochini Pathera, Assoc. Prof. Jana Šišky vydaná v roce 2013 je dostupná v angličtině ke stažení.

Zpráva zpracovaná v rámci projektu "Přenos metod výuky inkluzivního vzdělávání z českých vysokých škol na kambodžské univerzity" Charity ČR a americké organizace Catholic Relief Services v Kambodži v letech 2012 a 2013 mapuje vzdělávací kurzy inkluzivního vzdělávání lektorů a učitelů v Provinčních vzdělávacích centrech (PTTCs). Obsahuje také zpracované tréninkové moduly vytvořené na základě existující praxe a dokumenty od široké škály partnerů, včetně kambodžského ministerstva školství. Reprezentativní vzorek dat byl získán od pracovníků a lektorů Provinčních vzdělávacích center v osmi regionech, kteří byli či nebyli vyškoleni v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Výsledná data ukazují, že existuje silná potřeba intenzivnějších tréninků všech lektorů a učitelů, které by se měly dále zaměřit na identifikaci postižení dětí a kompenzačních pomůcek. Mělo by též dojít k začlenění konceptu inkluzivního vzdělávání do existujících školních osnov v kontextu potřeb učitelů.

Výsledky průzkumu byly sdíleny s národními i místními orgány státní správy (včetně ministerstva školství, ministerstva práce a sociálních věcí, provinčních vzdělávacích výborů atd.), cílových škol a nevládních organizací. Doporučení z průzkumu zohlednily při svých aktivitách na 18 základních školách v provincii Takeo mj. ve svých programech inkluzivního vzdělávání.

Obálka Manuálu inkluzivního vzdělávání pro učitele v KambodžiManual on Inclusive Education for Tutors in Cambodia (Manuál inkluzivního vzdělávání pro učitele v Kambodži) autorů Assoc. Prof. Jana Šišky, Dr. Pavlíny Šumníkové a PhD, Dr. Sulochini Pathera vydaná v roce 2013 je dostupná v angličtině ke stažení.

Manuál rovněž připravený v rámci projektu "Přenos metod výuky inkluzivního vzdělávání z českých vysokých škol na kambodžské univerzity" Charity ČR a americké organizace Catholic Relief Services v Kambodži v letech 2012 až 2013 obsahuje vytvořené vzdělávací moduly a témata školení, která jsou založená na výsledcích a doporučeních výše uvedené studie.

Manuál podrobně popisuje sérii tréninků, které proběhly v Kambodži v roce 2013 převážně pro lektory PTTC a učitele na základních školách. Poskytuje základní informace o principech inkluzívního vzdělávání, kategorie speciálních vzdělávacích potřeb a strategie ke splnění těchto požadavků. Publikace vychází také ze stávajících materiálů o výuce inkluzivního vzdělávání vydaných kambodžským ministerstvem školství. Manuál tyto materiály dále zpracovává a rozšiřuje jejich obsah o paradigma inkluzivního vzdělávání a sociálního modelu zdravotního postižení. Dokument obsahuje také vzdělávací strategie a příklady dobré praxe.

Vydání obou studií financovala Česká rozvojová agentura.