Péče a vzdělávání o kambodžské děti s postižením
28. května 2014 Kambodža

Péče a vzdělávání o kambodžské děti s postižením

Téměř tři roky působí Charita ČR v kambodžské provincii Takeo, kde společně s americkou organizací Catholic Relief Services pomáhají pečovat o děti s postižením, které pak mohou chodit do školy, a získat tak vzdělání potřebné pro zlepšení šancí na nalezení uplatnění v budoucnu.

Kromě zajištění lékařského vyšetření či poskytování nutných pomůcek patří ke klíčovým aktivitám charitního projektu navštěvování dětí s postižením v jejich rodinném prostředí . Získané informace jak o dětech, tak o službách zdravotní péče se následně využívají k plánování další podpory dětí.

Domácí návštěvy jsou velmi důležitou, neboť jde o způsob jak dětem porozumět, sledovat jejich pokroky a zároveň rozumět i jejich rodinám. Také umožňuje zapojit do řešení situace dětí všechny zúčastněné, tedy děti, rodiče a zejména zástupce školy.

Prostřednictvím osobních návštěv dětí u nich doma se charitní pracovníci dozvídají o změnách a pokrocích zdravotního stavu či o výsledcích, kterých děti dosahují ve škole i mimo školu. Nezbytné je také získávání zpětné vazby od samotných rodin, které jsou projektu zapojeny.

Nacvičování, jak má správně probíhat návštěva rodiny, kde žije dítě s postižením

Aby domácí návštěvy probíhaly efektivně, prošly nejprve malé týmy z řad učitelů a místních komunit školením, kde se dozvěděli, jak návštěvy plánovat, jak vybírat rodiny, jak je oslovi, jaké otázky klást a jak je následně vyhodnocovat. Týmy také ví, do kterých zdravotnických center děti s určitými zdravotními potížemi (nejen děti se speciálními potřebami) odkázat.

Při domácích návštěvách mají pracovníci jedinečnou možnost poznat rodinné prostředí dětí, obeznámit rodiče s možnostmi zdravotní péče, kterou mohou dostat v rámci projektu bezplatně. Mohou také motivovat rodiče k tomu, aby dali svým dětem možnost zlepšit zdravotní stav a tím pádem i možnost případně chodit do školy a zapojit se do společnosti.

Jednou z navštívených dětí byla Phan Sina, devítiletá dívka s tělesným postižením. Chodí do druhé třídy základní školy. Návštěva v její rodině se uskutečnila v březnu 2014. Rodina poukázala na ne příliš dobré životní podmínky a na nedostatek peněz na zakoupení kola, prostřednictvím kterého by se Sina dopravovala do školy. Rodiče dováděli Sinu k lékaři ještě v době, kdy Charita ČR v Takeu nepůsobila. Lékaři postižení diagnostikovali, avšak nepodařilo se jej odstranit. Proto se Sina a její rodina zařadila k dalším klientům, o které se nyní Charita stará. 8. dubna 2014 se podařilo zařídit operaci ve specializované nemocnici v Takeu. Nyní je Sinin stav lepší a charitní tým doporučuje jejím rodičům, aby ji motivovali, věnovali pozornost jejímu studiu a posílali ji do školy pravidelně.