Pomáháme zdravotně postiženým dětem
6. června 2011 Kambodža

Pomáháme zdravotně postiženým dětem

Díky stoupajícímu počtu dopravních nehod, omezenému přístupu k základní zdravotní péči i důsledkům dlouhodobých konfliktů roste v Kambodži počet zdravotně postižených. Charita Česká republika pomáhá se začleňováním místních postižených dětí do škol.

Díky stoupajícímu počtu dopravních nehod, omezenému přístupu k základní zdravotní péči i důsledkům dlouhodobých konfliktů v zemi počet zdravotně postižených v Kambodži roste. Nedávné nepokoje a války, při kterých Rudí Khmérové vyvraždili až dva milióny lidí, zavinily mimo jiné i nedostatek kvalifikovaných odborníků v zemi, kteří by se problémy zdravotně postižených mohli zabývat. Proto Charita ČR ve spolupráci s místní pobočkou CRS zahájily na konci roku 2010 projekt, který se zaměřuje na pomoc se začleňováním zdravotně i mentálně postižených dětí do škol v provincii Takeo.

V rámci projektu vznikne pracovní skupina složená ze zkušených učitelů, zdravotních odborníků a zástupců místních komunit včetně rodičů postižených dětí. Ti pak na začátku projektu provedou výzkum, díky kterému zjistí, jaké jsou potřeby a možnosti postižených dětí a jejich rodin. Na základě výsledků tohoto výzkumu pak budou připravovat série odborných školení pro pracovníky místních škol, zdravotních středisek, ale i pro členy místních komunit. Dále připraví metodické pomůcky pro učitele a informativní brožury, které budou rozšířeny do místních škol a mezi členy místních komunit. Díky finanční podpoře projektu vyškolení zdravotníci zajistí místním dětem zdravotní vyšetření, které si většina rodin nemůže z finančních důvodů dovolit.

Klíčovým tématem připravovaných školení budou zejména postupy a metody inkluzivního vzdělávání, které počítají se zařazením všech dětí do běžných škol. Tento přístup nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracuje se samozřejmostí k různorodému složení kolektivu a každému jedinci se proto při vyučování dostává osobního přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti.

Na konci projektu Charity ČR a CRS budou mít učitelé i zástupci komunit dovednosti, které jsou potřeba k začleňování dětí do vzdělávacího systému, místní děti budou chodit do škol a budou plně začleněny do běžných tříd. Na školách poté vzniknou mimoškolní aktivity, které budou přímo zaměřené na postižené děti. Začlenění zdravotně postižených dětí do škol pomůže nejen samotným dětem, ale i jejich rodinám, které se budou moci znovu zapojit do pracovního života a tím i zlepšit ekonomickou situaci rodiny i komunity.

Doba trvání projektu: 11/2010–12/2012

Partneři: Catholic Relief Service (CRS)

Zdroje financování: Česká rovojová agentura a Charita Česká republika