V Siem Reap vznikl sociální podnik
19. prosince 2016 Kambodža

V Siem Reap vznikl sociální podnik

Charita ČR spolu se svojí partnerskou organizací Essential Personell Cambodia slavnostně otevřela první centrum odborného vzdělávání pro mladé lidi s postižením ve městě Siem Reap na severozápadě Kambodži. Akce pořádané 8. prosince se zúčastnili mimo jiné zástupci místního guvernéra i pracovníci Ministerstva práce a odborného vzdělávání. 

V Kambodži znamená postižení stigma, důsledek špatné karmy. I lidé s postižením ale mohou být výdělečně činní,Právo na přístup ke vzdělání a k pracovním příležitostem lze nalézt v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením z roku 2006. Přesto mladí lidé s postižením i se svými rodinami patří v Kambodži k těm nejvíce zranitelným, chudým a opomíjeným skupinám obyvatel. Čelí stigmatizaci, diskriminaci a mnoha doprovodným problémům vyplývajícím z druhu jejich hendikepu. Všichni společně se navíc potýkají s obtížným hledáním zaměstnání, přístupem do škol, zakládáním vlastní živnosti i využíváním sociálních služeb.

Aktivity Charity ČR na severozápadě země se pevně drží cílů Národního strategického plánu Kambodžského království pro osoby se zdravotním postižením platného pro léta 2014-2018. Usilují o podporu ekonomického a sociálního rozvoje mladých lidí znevýhodněných svým zdravotním stavem a rovněž o jejich začlenění do většinové společnosti i na pracovní trh. Výdělečná činnost navrací osobám s hendikepem pocit vlastní důstojnosti a sebevědomí, stejnou měrou pak umožňuje snižování chudoby v regionu.

Centrum v Siem Reap nabízí odborná školení v oblasti počítačové gramotnosti, tvorby webů, oprav a konfigurace smartphonů a v neposlední řadě i v provozování prádelny. Vedle prostoru pro předávání znalostí poslouží budova současně jako sociální podnik, který se časem dovede stát soběstačným. Absolventi kurzů přitom nabydou dovednosti uplatnitelné i u cizích zaměstnavatelů.

Existence centra pomůže rozšířit názor, že i lidé s postižením mohou být výdělečně činní a tím přispívat k rozvoji ekonomiky Kambodži, stejně jako že není třeba stavět před nimi sociální bariéry nebo je odsuzovat coby věčné příjemce pomoci ze strany druhých. Myšlenku školicího centra lze navíc snadno převzít a uplatnit i v jiných částech země.

Podpora uplatnění osob s postižením na trhu práce byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Slavnostní přestřižení pásky.Michael Pitt, zástupce Charity ČR v Kambodži, na společné fotce s dívkami obdarované pracími a dalšími prostředky do nové prádelny.Hromadné foto účastníků slavnostního otevření i budoucích pracovníků centra.

ČRA logo.