Jak si děti v Benderech užívaly prázdnin?
14. září 2016 Moldavsko

Jak si děti v Benderech užívaly prázdnin?

Nestabilní ekonomická situace v Moldavsku se nejvíce podepisuje na dětech, které žijí v neúplných, nefunkčních či sociálně slabých rodinách. V jednom z moldavských měst, v Benderech, působí již třináct let denní centrum, které usiluje o ochranu práv a zájmů dětí a mládeže, rozvíjí jejich dovednosti a připravuje je k budoucímu samostatnému životu. A krom toho se stará, aby si děti pořádně užily léto.

Děti si mohou vybrat z celé řady tvůrčích činností.Útočiště v centru hledají děti, které nemají snadný život a lehce se stávají obětmi sociálně-patologických jevů. Mnohým z nich se ve vlastní rodině nedostává psychické podpory, a proto ji nachází u místních pracovníků.

Děti díky pravidelné účasti na programu získávají sebevědomí a postupně se stávají rozhodnějšími, otevřenějšími a schopnějšími komunikovat se svým okolím. Učí se pozitivně nahlížet na život, porozumět společenským pravidlům, toleranci, respektu a lásce a začít se cítit jako součást skupiny. Také si ujasňují, co je baví a co by chtěly v životě dělat.

Mohou si vybrat hned z několika aktivit, které centrum nabízí. Například hodiny křesťanské etiky nebo širokou škálu tvůrčích kurzů (šití, malování, řezbářství atd.). Krom toho zde všichni po příchodu ze školy dostávají teplý oběd, což významně zlepšuje jejich zdravotní i duševní stav – ne všechny rodiny si totiž mohou dovolit dětem oběd platit.

K nejoblíbenějším aktivitám bezesporu patří letní tábor, který trvá prakticky celé léto. Děti se na něj těší již dlouho předem, zejména na bazén, kino nebo nejrůznější výlety. Letos měly děti z Bender možnost celé prázdniny chodit dva až třikrát týdně do bazénu, kde se opalovaly, otužovaly, dováděly na klouzačkách a některé se navíc prvně učily plavat. Velký zážitek pak představovala návštěva kina a pizzerie. Během léta měly děti stravu zajištěnou dokonce třikrát denně.

Na podzim čekají děti z Bender zajímavé exkurze. S přípravou pomáhají mladí dobrovolníci, nejčastěji studenti z okolních vesnic, pro které práce v centru znamená smysluplné využití času a osobní naplnění.

Denní centrum částečně podporuje Tříkrálová sbírka Charity ČR.

Do kina se děti velmi těšily.Užít si mohly i jídlo v pizzerii.I chlapce zaujalo kreslení.