Letní škola politické participace mládeže
7. září 2016 Moldavsko

Letní škola politické participace mládeže

V Autonomní územní jednotce Gagauzie na jihu Moldavska proběhla během prázdnin Letní škola politické participace mládeže. Teenagerům z deseti obcí dala možnost prožít několik dní plných debat a tvůrčích aktivit na téma účasti mládeže na společenském a politickém životě.

Program sestával i z bohaté kreativní činnosti.Programu se účastnili také mladí zástupci osmi neziskových organizací, kteří si společně s ostatními kladli otázky: „Kdo je politický představitel?“ nebo „Jak se politickým představitelem stát?“ Nevynechali ani hesla „pyramida politické participace“; „odpovědnost politických představitelů vůči voličům“; „problémy ve společnosti“ a „ideální společnost“. Všichni se rovněž učili, jak ve volební kampani rozeznat postoj politických stran k dodržování lidských práv a evropských hodnot. Zaměřili se na kritické hodnocení zpráv z médií a vyzkoušeli si „čtení mezi řádky“.

Pozvánku na letní školu přijalo též 13 politiků z různých úrovní státní správy a samosprávy, kteří vyprávěli o své práci a aktivitách zaměřených na rozvoj státu, regionu či obce. Tím své posluchače motivovali k podobné dráze a předali jim cenné zkušenosti z cesty za svým úspěchem, zdůraznili, co jim pomohlo uplatnit se, a vysvětlili, proč jim přijde důležité dělat něco pro své okolí. O nezávislých médiích následně hovořila Valentina Kaledji, šéfredaktorka mediální agentury Gagauz media.

Mnoho mladých lidí z neziskových organizací pomohlo inspirovat účastníky z řad mládeže.Účastníci na základě nabytých vědomostí sestavili Společnou deklaraci mládeže odhalující hlavní problémy mladých lidí žijících v Gagauzii a navrhli postup jejich řešení. Deklaraci následně odeslali místnímu Parlamentu mládeže. Na podzim ji představí politickým představitelům svých obcí a měst.

Charita ČR usiluje o aktivní účast moldavské mládeže na rozhodovacích procesech zejména proto, že se dobře neorientuje v politických otázkách a nevede je k tomu žádná instituce.

Článek o Letní škole v originále i s dalšími fotografiemi naleznete zde.

Projekt na podporu demokratizace, rozvoje občanské společnosti a demokratických práv v Gagauzii podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.