Mongolsko sužují kruté mrazy
9. ledna 2017 Mongolsko

Mongolsko sužují kruté mrazy

Letošní zima pravděpodobně v Mongolsku opět vyvolá dzud – přírodní katastrofu vznikající kombinací předchozího sucha a následné tuhé zimy zpravidla s nadprůměrnými sněhovými srážkami. Dochází tím k masovému úhynu dobytka, který nemá dostatek potravy a rychle podléhá nízkým teplotám.

Mongolská Charita zatím poskytla 200 balíčků teplého oblečení.Současné teploty v Mongolsku klesly na -50°C a pastviny zasypalo až 90 cm sněhu. Některé ze silnic se staly úplně neprůjezdnými. Mrazy se přitom mají ještě zhoršovat, varují meteorologové.

„Nejvíce trpí pastevecké domácnosti,“ přiblížil situaci Fr. Pierrot Kasemuana, ředitel Charity Mongolsko. „Někteří žijí uprostřed hor a mezi kopci, což je v případě tak bohaté sněhové nadílky může izolovat. Hrozí jim vyhladovění i umrznutí.“

Mongolská vláda požádala o mezinárodní podporu. „Situace se stala velmi naléhavou,“ potvrdil Kasemuana. Mongolská Charita prozatím odeslala do nejohroženějších oblastí 200 balíků teplého oblečení.

„Vzhledem k tomu, že více než třetina mongolské populace zcela závisí na pastevectví, představuje dzud reálnou hrozbu ekonomické krize a hladomoru,“ vysvětlil Fr. Kasemuana.

Po vlnách dzudu v předchozích letech přišly tisíce rodin o celá svá stáda nebo o jejich velkou část. Zvířata přitom tvořila jejich jediný zdroj příjmu. Mnoho z nich proto muselo přesídlit do chudinských čtvrtí na předměstí mongolské metropole Ulánbátaru, případně do jiných měst.

Právě do Ulánbátaru přesídlila přibližně pětina Mongolů, čímž se zdvojnásobil počet jeho obyvatel. Tak rozsáhlá migrace do měst ale zhoršuje sociální problémy jako vysokou nezaměstnanost, alkoholismus nebo extrémní chudobu.

V Mongolsku teploty za posledních 70 let stouply o 2,07° C, což činí víc než dvojnásobek světového průměru. Teplé počasí během léta ovšem zhoršilo dzud během zimy, protože umožnilo vypěstovat jen menší objem krmiva. V zimě se navíc zvířata nedostanou k trávě zasypané sněhem nebo ledem. Zhruba milion kusů dobytka tak nepřežil už loňskou zimu.

Článek byl převzat z blogu caritas.org.