Slavnostní ukončení projektu podpory ekologického stavebnictví v Mongolsku
15. června 2016 Mongolsko

Slavnostní ukončení projektu podpory ekologického stavebnictví v Mongolsku

31. května 2016 závěrečný ceremoniál slavnostně ukončil čtyř a půl letý projekt na prosazení ekologických a udržitelných postupů a materiálů ve stavebnictví v Mongolsku. Účastnila se jej mimo jiné velvyslankyně ČR v Mongolsku paní Ivana Grollová, vedoucí mise Charity ČR v Mongolsku pan Thibault Chapoy a zástupci mongolských ministerstev, univerzit, firem i médií.

Za zmíněných čtyři a půl roku se povedlo zorganizovat novou výrobu nové suché malty a betonových prefabrikátů s příměsí popílku z mongolských tepelných elektráren, a to při splnění norem Evropské unie. Elektrárnám se tím zjednodušil problém nakládání s odpady. Výrobu prozatím zavedlo 15 středních a malých mongolských podniků a při slavnostním ukončení projevili zájem podílet se na budování relativně velké specializované výrobny na okraji Ulánbátaru dva čínští investoři.

V Mongolsku, většinou přímo na stavbách, prošlo školením o energetické úspornosti staveb a o zeleném stavebnictví téměř 800 odborníků z řad stavařů, projektantů, architektů nebo stavebních dělníků. 200 pracovníků komerčních stavebních firem a individuálních zájemců se zúčastnilo celkem 50 workshopů.

Pět středních technických škol doposud zařadilo do svých učebních osnov předmět „zelené stavebnictví“, který v současné době navštěvuje okolo 900 studentů. Stejně zaměřený předmět zavedly i dvě vysoké školy (navštěvuje jej cca 280 studentů).

Projekt také pomohl iniciovat práci na třech zásadních legislativních dokumentech – na Strategii zeleného rozvoje, Zákonu o energetické úspornosti a na základním souboru norem pro „zelené stavebnictví“.

Aktivity na prosazení ekologických a udržitelných postupů a materiálů ve stavebnictví spolufinancovala Evropská komise, Česká rozvojová agentura, IVL Swedish environmental research institute, Mongolská komora průmyslu a obchodu a Charita ČR (Tříkrálová sbírka).

Dle článku Ivany Grollové uveřejněného na webu Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru.