V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu
2. června 2020 Mongolsko

V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu

Každý rok vyprodukujeme neuvěřitelných 2,12 miliardy tun odpadu. Pokud bychom ho naložili na nákladní auta, obepnul by jejich řetěz Zemi čtyřiadvacetkrát. Stavební materiál představuje asi polovinu pevného odpadu, který člověk každoročně vyhodí.

Každý rok vyprodukujeme neuvěřitelných 2,12 miliardy tun odpadu. Pokud bychom ho naložili na nákladní auta, obepnul by jejich řetěz Zemi čtyřiadvacetkrát. Stavební materiál představuje asi polovinu pevného odpadu, který člověk každoročně vyhodí.

Mongolsko se potýká s obrovským znečištěním vzduchu, vody a půdy. Polovina obyvatel přitom žije v Ulánbátaru, pátém nejznečištěnějším městě na světě. Environmentální problematika se podceňuje, chybí účinná legislativa k odpadovému hospodářství. Odpad ze staveb a demolic se obvykle ukládá na nelegální skládky, a znečišťuje tak půdu i řeky.

Mongolsko je obrovská země, a proto neekologické chování v minulosti nepůsobilo zásadní potíže. Velký rozmach stavebnictví ve městech, obzvláště v Ulánbátaru, však vedl k tomu, že z odpadu se v posledních letech stal závažný problém. Více než devadesát procent stavebního odpadu ovšem může být znovu použito nebo recyklováno. Pobočka Charity Česká republika v Mongolsku proto přišla s projektem na zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce ve stavebním sektoru. Díky němu volí mongolské stavební firmy efektivnější způsob práce, který je také šetrnější k životnímu prostředí.

Projekt se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti, z nichž první je výzkum. Díky spolupráci s univerzitami v Mongolsku a Nizozemsku pracovní tým vyvinul, otestoval a standardizoval prototyp produktu částečně vytvořeného ze stavebního a demoličního odpadu. Šlo o výrazný úspěch, protože jakýkoli způsob recyklace je pro Mongolsko novinkou.

Dalším logickým krokem je vzdělávání mladé generace. Nový on-line kurz, přístupný širokému spektru zájemců, zprostředkovává informace o nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Příští rok by se měl kurz na stejné téma otevřít i na Mongolské univerzitě vědy a technologie, a protože absolventi této univerzity tvoří většinu klíčových pracovníků stavebního sektoru v Mongolsku, doufáme, že tak dokážeme ovlivnit mladé odborníky, aby v rámci své kariéry zaváděli ekologičtější způsoby práce.

Za pomoci skupiny mongolských odborníků se kromě toho snažíme ustanovit právní rámec ve stavebnictví. Loni navštívila tato skupina Českou republiku a inspirovala se příklady dobré praxe u českých firem a úřadů, tento rok by měla v Mongolsku vejít v platnost nová právní úprava, která zlepší nakládání s odpadem ze staveb a demolic.

Protože recyklování a opětovné využití stavebního odpadu je pro Mongoly novum, zaměřuje se projekt rovněž na školení pracovníků příslušných odvětví a na osvětu veřejnosti. Od roku 2018 jsme vyškolili přes 300 zaměstnanců z mongolských stavebních společností a obdobný počet pracovníků místních úřadů.

  • Další informace o projektu, který finančně podporuje program Evropské unie SWITCH-Asia a Česká rozvojová agentura, naleznete na našem webu mongolia.charita.
  • Můžete se podívat na video o projektu