V Mongolsku vznikla metodická příručka o zavedení mobilních zdravotnických služeb
10. června 2016 Mongolsko

V Mongolsku vznikla metodická příručka o zavedení mobilních zdravotnických služeb

Již v říjnu 2015 proběhl v mongolské provincii Zavchan seminář o mobilních zdravotnických službách určených obyvatelům odlehlých venkovských oblastí. Přestože prozatím chyběl spolehlivý právní rámec, poskytují se zde zdravotní služby dvěma způsoby – formou ošetřoven v jurtách napříč provincií a v podobě vozidel vybavených léčivy a zdravotnickým materiálem.

Účastníci semináře.Během semináře se členi Parlamentu, státní tajemník, vedoucí oddělení lékařské péče Ministerstva zdravotnictví a sportu, ředitel Centra pro rozvoj zdraví i ředitelé deseti Provinčních oddělení pro zdraví a diagnostiku osobně seznámili s provozem mobilních ošetřoven v jurtách.

Ministerstvo zdravotnictví a sportu se následně připojilo do nově založené pracovní skupiny sestávající i ze zástupců Světové zdravotnické organizace a lokálních zdravotnických oddělení. Za přispění doporučení od odborníků z pěti západních provincií (Bajan-Olgí, Khovd, Gobi Altaj, Chovsgol a Umnogobi) vznikla Směrnice pro poskytování zdravotnických služeb prostřednictvím mobilních ošetřoven, která v dubnu 2016 Vybevní mobilní ošetřovny v jurtě.úspěšně prošla výborem Ministerstva zdravotnictví a sportu.

29. dubna pak Směrnici Ministerstvo oficiálně schválilo a rozeslalo do 21 provincií Mongolska coby referenční technický dokument k použití napříč celou zemí.   

Aktivity Charity ČR na zlepšení dostupnosti primární zdravotní péče na venkově ve spolupráci s organizací Člověk v tísni finančně podpořila Světová zdravotnická organizace (WHO).