Charita rozjíždí zemědělský projekt v Zambii
3. září 2018 Zambie

Charita rozjíždí zemědělský projekt v Zambii

Charita oficiálně zahájila zemědělský projekt v Západní provincii Zambie za přítomnosti velvyslance ČR v Zambii Radka Rubeše, šéfa provinční administrativy pana Simuchoby a zástupců všech zapojených okresů. Projekt s názvem Agribusiness pro život potrvá až do roku 2021, podporuje jej Česká rozvojová agentura. 

Projekt Agribusiness pro život je pod patronátem Charity Česká republika a bude spolupracovat se zemědělskými kooperativami a středně velkými farmáři jak v Západní, tak v Centrální provincii země. Spolu s experty z České zemědělské univerzity v Praze, firmou Big Terra Alpha a zambijskou firmou Lima Links cílíme na zvýšení zemědělské produkce a navázání odbytu na místní i národní trh.

Více informací o projektu najdete v sekci Kde působíme.

Agribusiness for LIFE2