Edna a Amos, žáci základní školy, si již vydělají sami
21. října 2015 Zambie

Edna a Amos, žáci základní školy, si již vydělají sami

Vytvoření podnikatelského plánu a příprava na vlastní podnikání. Dobrý podnikatel by měl být inovativní, pracovitý a přesný ve vedení evidence. Má se orientovat na péči o zákazníka. To vše i mnohé další se naučily děti ze dvou škol v zambijské oblasti v Mayukwayukwa, když se minulý týden zúčastnily lekce podnikání.

Lekce se účastnila i Edna Kekelwa, patnáctiletá dívka a současně žákyně osmého ročníku ZŠ Lyamunale. Podle učitelů je pro školu velkou oporou. Pracovníkům Charity ČR pověděla, proč ji kurz o podnikání zaujal.

Edna Kekelwa.„Bydlím s matkou, která vlastní obchod s potravinami. O víkendech, tedy v sobotu a v neděli, v něm pracuji i já,“ začala své vyprávění Edna. „Kromě výpomoci matce je mojí vášní vyučování. Ve škole ve svém volném čase učím ostatní žáky číst a psát. Jde o děti od první do deváté třídy. Všimla jsem si totiž, že bez ohledu na to, do jakého ročníku chodí, všechny číst a psát neumí. Cítila jsem jako svoji povinnost pomoci jim a zvlášť, když jde naráz i o moji zálibu. Díky mému talentu a schopnostem mě sami učitelé oslovili, abych vysvětlila a vyučovala témata probíraná v podnikatelských klubech,“ popisuje svoji úlohu pro šíření osvěty o podnikání Edna, která navíc působí také jako tlumočnice z angličtiny do místních jazyků a naopak.

S Ednou do třídy chodí její šestnáctiletý spolužák Amos Ndala. I on je členem školního podnikatelského klubu, který ho inspiroval k založení vlastní živnosti. Na kurzu podporovaném Charitou ČR a financovaném UNHCR a Českou rozvojovou agenturou, se dozvěděl více o možnostech a pravidlech podnikání a následně podnítil motivaci ostatních dětí k zapojení se do týdenních podnikatelských klubů.

Amos Ndala.Amos o sobě a své živnosti prozradil: „Spolupracuji se svojí matkou, která mi umožňuje využívat jeden hektar její půdy k pěstování rýže, které jsem sklidil 22 pytlů. Poté matka rýži prodávala pod mým jménem, čímž jsem si vydělal 1 800 zambijských kwacha (asi 3 673 Kč). Nyní jsme společně získali licenci od odboru pro lesní hospodaření a investovali do podniku na řezání dřeva. Několik lidí tím dostalo práci. Prozatím máme 40 kmenů v hodnotě 35 000 kwacha (asi 71 418 Kč). Díky lekcím o podnikání jsem se naučil, jak začnu, udržím a hlavně budu rozvíjet vlastní podnik.“

Edna i Amos si společně s ostatním užili během lekce nejrůznější hry a scénky, přičemž se seznámili se samotným tématem podnikání, se zákonitostmi obchodního cyklu či úvodem do marketingu.

Charita ČR spolupracující v Zambii s nevládní organizací Njovu, o. p. s. přeje i ostatním účastníkům podnikatelských školení podobné profesní úspěchy!

Více fotografií z průběhu podnikatelského klubu naleznete v galerii.