Porodní péče v zambijském Mongu se mění k lepšímu
6. února 2017 Zambie

Porodní péče v zambijském Mongu se mění k lepšímu

Charita ČR již od března 2013 usiluje o snižování mateřské a novorozenecké úmrtnosti, která se v Zambii – a především pak v oblasti Mongu – stále pohybuje na vysoké úrovni. Například ještě v roce 2000 zemřelo při porodu 610 žen na 100 000 živých porodů, 169 dětí z tisíce se nedožilo pátého roku života a ani prvních narozenin se nedožilo 100 dětí z tisíce. V roce 2015 již zemřelo jen 224 žen na 100 000 rodiček, 64 dětí před pátým a 43 dětí před prvním rokem života. Hodnoty za Západní provincii jsou ovšem vyšší než národní průměr.

Dr. Jiří Hanáček a Petra Leppanová během ultrazvukového vyšetření těhotné ženy.I v roce 2016 proto charitní pracovníci navázali na postupné zlepšování situace a dosáhli hned několika nových viditelných úspěchů. Například škola pro porodní asistentky v Lewanice otevřela nový kurz Registrovaná porodní asistentka, díky kterému se v Západní provincii zvýší počet odborníků na tuto péči. Rovněž se zde školí učitele v otázce zlepšování kvality výuky.

Při zdravotním středisku v Nkeyemě vznikla ubytovna pro studenty, kteří dochází na lékařské praxe. V Nalikwandě se zase podařilo postavit a zprovoznit středisko pro matky, v kterém mohou pod zdravotnickým dohledem bezpečně vyčkávat samotného porodu. Tím se u těhotných žen snižuje riziko komplikací při porodech doma či na cestě do nemocnice.

Lékaři ve Všeobecné nemocnici Lewanika také začali používat mobilní ultrazvuk a rozšířili služby i do dalších zdravotnických středisek. Během 17 výjezdů do čtyř z nich se nechalo vyšetřit 318 těhotných žen. U pěti přitom lékaři objevili zdravotní komplikace, jejichž včasné odhalení dovolilo převoz žen do nemocnice. Ke kvalitním službám v Lewanice dopomohl tým dvou českých lékařů a porodní asistentky, který předával své odborné zkušenosti místnímu personálu.

Celkem 35 253 obyvatel vesnic i měst ležících ve třech okresech Západní provincie se zúčastnilo aktivit na zvyšování povědomí o péči o matku a dítě. Sezení pro ně uspořádalo 124 dobrovolníků z tzv. Akčních skupin pro bezpečné mateřství.

Dr. Jiří Halbrštát při školení o podpoře životních funkcí novorozeňat.Obyvatelé sedmi dalších okresů vyslechli rádiové programy na téma výživy těhotných žen, HIV pozitivních matek a dětí, i na téma významu předporodní a poporodní péče, zapojení mužů do zdravotní péče během těhotenství, ultrazvukových vyšetření či očkování kojenců a malých dětí.

Osvětové programy se dostaly i do místních škol, kde žáci ZŠ i SŠ poučili prostřednictvím zábavných scének, básniček a písní celkem 11 508 dívek a chlapců o potřebnosti pečovat o těhotné ženy a děti.

Aktivity Charity ČR na podporu zambijské porodní péče byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

                        Studentky nově otevřeného oboru Registrovaná porodní asistentka ve škole pro porodní asistentky v Lewanice.Dobrovolníci z akčních skupin pro bezpečné mateřství se školí v otázce výstražných znamení v chování i vzhledu novorozeňat.

Lgo ČRA.