Tým českých zdravotníků v Zambii již potřetí podpořil péči o matky s dětmi
19. července 2016 Zambie

Tým českých zdravotníků v Zambii již potřetí podpořil péči o matky s dětmi

Na přelomu března a dubna letošního roku přijel tým českých zdravotníků do Západní provincie v Zambii. V rámci zlepšování kvality péče o matku a dítě zde, konkrétně v nemocnici Lewanika, v různém složení působil již potřetí. Za stálici lze považovat MUDr. Jiřího Halbrštáta, který do Zambie poprvé vyjel už v roce 2013.

Novorozeneckou péči v nemocnici Lewanika dlouhodobě podporují čeští lékaři (foto: Jiří Halbrštát).Tříčlenný tým tvořil vedle MUDr. Jiřího Halbrštáta (novorozeneckého lékaře z jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě v Podolí) také MUDr. Jiří Hanáček (porodník/gynekolog a odborník na gynekologickou laparoskopii a současně vedoucí oddělení poopearční gynekologie Ústavu péče o matku a dítě) a Petra Leppanová (porodní asistentka z Městské nemocnice v Ostravě).

Během třítýdenního pobytu ve Všeobecné nemocnici Lewanika v Mongu předávali čeští zdravotníci odborné znalosti a zkušenosti přímo při péči o pacientky a děti v rámci pravidelných vizit. Mimo „běžnou“ práci na porodním i operačním sále a na jednotlivých odděleních rovněž krátce přednášeli na téma novorozenecké péče a komplikací spojených s těhotenstvím, porodem a obdobím po porodu. Vedli kurzy novorozenecké resuscitace či školení práce s ultrazvukem, který v Zambii zůstává spíše výjimkou.

“Věci se ve skutečnosti pomalu, africkým tempem, hýbou kupředu“, doplňuje MUDr. Jiří Halbrštát. „Za tři roky byl dokončen nový porodní blok, který přes mnohé problémy plní svou funkci lépe než předchozí dvě oddělení. Děti se nemusí po porodu přenášet do jiného pavilonu jako dříve a pro pacientky blok poskytuje více místa, byť za cenu významné ztráty soukromí. Matky přicházející s nemocnými novorozenci konečně užívají pokoj oddělený od žen, které právě porodily.“

Na škole pro porodní asistenty studují nyní pouze necelé dvě desítky studentů, kteří se poté rozmístí po celé provincii (foto: Ondřej Suchánek).Zdravotníci rovněž dvakrát vyjeli do venkovských zdravotnických center – do Sefuly ve spádové oblasti nemocnice Lewaniky a do Limulungy (sídla Litungy – místního krále Loziů). Během terénního výjezdu přiblížili odbornou péči těhotným ženám žijícím v hůře dostupných venkovských oblastech a ženy v prvním trimestru těhotenství vyšetřili ultrazvukem. Byť by v Zambii měla vyšetření alespoň jednou podstoupit každá nastávající matka, podaří se to jen minimu z nich – ultrazvuk je dostupný pouze v Lewanice. Brzká kontrola přitom pomáhá přesně určit předpokládané datum porodu a identifikovat mimoděložní těhotenství či další možné komplikace.

Přestože se Zambii v posledních letech podařilo opustit skupinu nejméně vyspělých zemí (tzv. LDCs- - Least Developed Countries), Západní provincie stále patří mezi regiony, kde více jak 80 % obyvatel žije pod hranicí chudoby (téměř 70 % z nich tvoří ženy). Pouze 57 % porodů řídí odborný personál, přičemž zhruba dvě pětiny porodů probíhají mimo zdravotnická zařízení. Zambie navíc trpí nejvyšší mateřskou úmrtností na světě, kde na každých 100 000 živě narozených dětí umírá 398 matek (během těhotenství, porodu či dva měsíce po něm). Další velký problém činí virus HIV/AIDS. „Překvapil mě vysoký podíl HIV pozitivních rodících žen na porodním sále. Oficiální čísla byla poloviční,“ přiznává MUDr. Jiří Hanáček.

Prenatální prohlídka zjistila v nemocnici Lewanika v Mongu trojčata (foto: Jiří Halbrštát).Charita ČR proto podporuje zdravotní péči pro matky s dětmi v Západní provincii Zambie již od roku 2013, a to ve spolupráci s Všeobecnou nemocnicí Lewanika v Mongu, Školou pro porodní asistentky  Lewanika a díky zapojení dobrovolníků sdružených v akčních skupinách (tzv. SMAG – Safe Motherhood Action Groups).

Aktivity Charity ČR byly podpořeny z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Tříkrálovou sbírkou Charity ČR.

ČRA logo.