Ve školních klubech se mladí Zambijci učí o mateřství
10. října 2016 Zambie

Ve školních klubech se mladí Zambijci učí o mateřství

Západní provincie patří k nejméně rozvinutým oblastem Zambie, v důsledku čehož se potýká s téměř nejvyšší měrou úmrtnosti matek, novorozenců a dětí do pěti let na světě. Protože mnoho těhotných navíc pochází z řad dívek školního věku, patří mezi hlavní priority regionu zvyšovat povědomí o zdravém mateřství a školit zdravotnický personál.

Charita ČR se péči o matku a dítě  věnuje v Západní Provincii v okresech Mongu, Limulunga a Nkeyema a spolupracuje během ní s místními zdravotníky a dobrovolníky z takzvaných akčních skupin pro bezpečné mateřství.

Mimo jiné v Mongu, Limulunga i Nkeyema založila školní kluby, které probírají i další průřezová témata. Učitelé a mentoři klubů střídají různé druhy aktivit, od skupinových diskuzí, přes divadelní vystoupení, malbu, zpěv a psaní, až po kvízy nebo celoškolní shromáždění. Ve výjimečných případech pořádají programy také mimo půdu školy. Charita ČR navrch organizuje vzájemné návštěvy jednotlivých klubů, stejně jako společné debaty, díky kterým lze snadno sdílet zkušenosti.

Náplň klubu má žáky varovat před nebezpečím těhotenství v době dospívání, seznámit je s příznaky rizikového těhotenství, s možnostmi zapojení mužů do prenatální péče nebo s výhodami dopravování rodících žen do zdravotnických zařízení. Stranou nezůstává ani otázka HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob, drog, alkoholu, potratů či násilí na ženách. Učitelé kladou důraz rovněž na širší oblast související s rodičovstvím, a to například na potřebu poskytnout potomkům vzdělání, na předporodní přípravu a poporodní rizika.

Kluby probíhají v součinnosti s akčními skupinami pro bezpečné mateřství a během pěti měsíců letošního roku zasáhly 10 492 účastníků, z nichž 4 743 osob tvořili mladí chlapci, 5 429 dívky a 320 dospělí. Všichni přitom mohou nabité znalosti dále šířit do svého okolí.      

Projekt Péče o matku a dítě II byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Logo ČRA.