Zambijská škola pro porodní asistentky získala Toyotu Landcruiser
17. února 2016 Zambie

Zambijská škola pro porodní asistentky získala Toyotu Landcruiser

26. ledna 2016 přesně v 10:00 zazněla v Mongu v Západní provincii Zambie úvodní řeč při příležitosti slavnostního předávání vozu Toyota Landcruiser. Charita ČR jej svěřila do užívání škole pro porodní asistentky v Lewanice. Právě v této oblasti se totiž soustředí na zlepšování kvality a dostupnosti péče o matku a dítě.

Úvodní řeč Dr. Mapani z Všeobecné nemocnice Lewanika.V Lewanice přitom usilovali o otevření nového studijního oboru Registrované porodnictví již od jara roku 2013. Protože se nepodařilo splnit všechny požadavky nutné k odsouhlasení vzniku oboru, zapojila se Charita ČR do příprav opětovného návrhu a soustavně podporovala zázemí i lidské zdroje, zejména prostřednictvím nového vybavení a školení pro zaměstnance. V roce 2015 uznala Generální ošetřovatelská rada Zambie, že škola splnila veškerá kritéria.

Během roku 2016 proto započne výuka prvního ročníku studentů a studentek certifikovaného oboru porodní asistentka v Lewanice. Charita ČR zde během svého působení zřídila knihovnu s učebnicemi a výukovými materiály, zrekonstruovala porodní blok ve Všeobecné nemocnici Lewanika a prostřednictvím školení zaměstnanců zvýšila kvalitu výuky i způsob ohodnocování studentů.

Obecenstvo sestávající zejména ze zdravotních pracovníků Všeobecné nemocnice Lewanika.I nadále zde podporuje Charita ČR výuku a prohlubuje znalosti instruktorů a zdravotníků. A protože odborné praxe studentů mají probíhat jak v nemocnici v Lewanice, tak ve venkovských zdravotních střediscích potýkajících se s nedostatkem kvalitních zdravotníků, vybavení, i základního materiálu, získala škola Toyotu Landcruiser umožňující převážet studenty během jejich praktické části studia.

Ceremonie se kromě zástupců Charity ČR účastnily i vysoce postavení politici a úředníci spravující Západní provincii, zaměstnanci Všeobecné nemocnice Lewanika i obdarované školy pro porodní asistentky, dále noví studenti čekající na zahájení školního roku a nakonec i média. Slavnostní okamžik započal modlitbou následovanou proslovy Tei Tihounové, vedoucí mise v Zambii, nebo zástupce za Provinčního ministra pana Ponisa Njeulua z kanceláře Stálého tajemníka. Zazněly rovněž děkovné písně improvizovaného sboru studentů Registrovaného porodnictví. Poté nadešel hlavní bod programu, totiž slavnostní předání klíčů do rukou Dr. Mapani z Všeobecné nemocnice Lewanika. Právě ona za přítomnosti fotografů přestřihla stužku, kterou kolem vozidla ovázali studenti spolu se zdravotníky. Po jejím výstupu započala oslava.

Zprava: Catherine Matyola, Thandi Lubasi, Bright Thombi, T. Tihounová, Poniso Njeulu, A. Silumesi.Klíče drží zdravotní bratr Simbeye z Nkeyema, venkovského zdravotního střediska.Slavnostní předání klíčů; Poniso Njeulu spontánně zkouší pojízdnost darovaného vozidla.