Kdo jsme

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice jsme zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří více než 320 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádáme Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Naše oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce poskytuje pomoc v řadě zemí světa od Haiti přes jihoamerický kontinent, Afriku, Evropu, Blízký východ a asijské země. Humanitární nouzi ulehčujeme hlavně lidem zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou, projekty rozvojové spolupráce se týkají zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, ochrany životního prostředí apod.  

V roce 1995 se Charita Česká republika stala plnohodnotným členem konfederace Caritas Europa a Caritas Internationalis a díky tomu má partnery po celém světě. 

Mezi dlouhodobé priority patří vzdělávání, zajištění či podpora živobytí místních obyvatel či zlepšování schopností lokálních partnerů. Některé z diecézních Charit dále podporují a zajišťují program Adopce na dálku®. V České republice se soustřeďujeme na oblast rozvojovéno vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi

V současné době působí například v Gruzii, Moldavsku, Mongolsku, Iráku, Kamodži nebo Zambii