Do postižených oblastí Filipín proudí pomoc, ze světa i z Česka
17. listopadu 2013 Tiskové zprávy

Do postižených oblastí Filipín proudí pomoc, ze světa i z Česka

Obyvatelům oblastí, které 8. listopadu zasáhl tajfun Haiyan, od prvních okamžiků poskytuje pomoc Charita Filipíny. Filipínskou Charitu podporuje mezinárodní humanitární tým, jehož členem je také Charita ČR, která má v oblasti svého zástupce.

Mezinárodní charitní humanitární tým se minulý týden přesunul do oblasti Filipín, kterou tajfun Haiyan zasáhl nejhůře. Ve městě Tacloban bylo v některých místech zničeno až 90 % budov. Lidé tu našli útočiště v obchodech, školách a jiných veřejných budovách. Tým, vedený ředitelem filipínské Charity otcem Edwinem Gariguezem, navštívil místní seminář, který byl přeměněn na evakuační centrum. Místní charity a dobrovolníci z farnosti zde pomáhají více než 500 přeživších.

Jednou z nich je Mulvarosa Pibilra Perote (57 let), matka pěti dospělých dětí a babička tří vnoučat. Když bouře udeřila, schovali se doma. „Byli jsme všichni velmi vyděšení,“ říká paní Perote. „Mysleli jsme, že zemřeme. Děti plakaly. Drželi jsme se čehokoliv, co bylo po ruce. V našem sousedství zemřelo mnoho lidí, včetně sedmi členů jedné rodiny.“

Počet obětí v Taclobanu se ve čtvrtek vyšplhal na 2 000, ale v tom jsou započteny jen ti, jejichž těla se našla a úřady úmrtí potvrdily.

Charita dovezla díky lokální síti do oblasti Taclobanu  jídlo a vodu a zajistila přikrývky. Během víkendu dorazilo do města Ormoc 18 000 potravinových balíčků a 18 720 balíčků do Taclobanu. Rodina Mulvarosových dostala rýži, nudle a jídlo v konzervách. „Můj dům je prakticky zničený. Nemá střechu,“ říká pan Mulvarosa. „Jsem velmi vděčný za dovezené jídlo a za poskytnuté přístřeší.“

Balíky s potravinami a jinou materiální pomocí míří z Manily do postižených oblastíCharita předala prozatím 150 000 eur (přibližně 3,75 mil. Kč) jedenácti diecézím, aby mohly lidem poskytovat potraviny a vodu. Charita Manila odeslala více než 20 000 pytlů s potravinami a různou materiální pomocí na nákladních vozech a lodích do třinácti zasažených diecézí.

Významná je mezinárodní pomoc: Charita Nizozemsko (Cordaid) poslala letadlem na Filipíny 5 000 speciálních nepromokavých plachet a 3 300 lékařských souprav první pomoci. Další člen Caritas Internationalis, americká organizace Catholic Relief Services, pořídila 32 000 plachet, z nichž už pět tisíc dorazilo do města Cebu. Charita Německo objednala 10 000 přístřešků, hygienických souprav a balíčků pro domácnost, které budou během několika dnů dodány do jedné z nejhůře zasažených oblastí, na ostrov Leyte.

Úsilí mezinárodního charitního týmu je koordinováno s místní národní Charitou a katolickou církví na Filipínách. Otec Edwin Gariguez, ředitel Charity Filipíny (NASSA) uvedl po návštěvě ostrova Leyte. „Nikdy jsme nečelili následkům tak rozsáhlé katastrofy. Velmi si vážíme podpory a solidarity národních Charit po celém světě. Díky spolupráci a vzájemné koordinaci můžeme přispět k záchraně životů i celého společenství.“

Charita Česká republika vyslala minulý týden na Filipíny svého pracovníka, který se s dalšími členy Caritas Internationalis podílí na koordinaci pomoci, která proudí z celého světa. Další koordinační schůzka mezinárodního týmu se koná zítra (18. 11.).

Členské organizace Caritas Internationalis (včetně Charity ČR) se zavázaly poskytnout společně částku ve výši 1,5 milionu EUR (asi 38 milionů Kč). „Naše pomoc spočívá především ve finanční podpoře Charity Filipíny, první prostředky jsme minulý týden odeslali na jejich účet,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Finanční sbírka pro Filipíny pokračuje

Charita ČR o minulém víkendu otevřela sbírku Charita pro Filipíny, kam lze posílat finanční dary – číslo bankovního účtu je 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 133.

Na sbírkový účet pro Filipíny dárci přispěli částkou 3 189 978 Kč (stav k 15. 11. ve 14.00).

Více informací naleznete na www.charita.cz, stránce o sbírce Charita pro Filipíny a fotografie na našem Facebooku.