Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

Zveme Vás na koncert a promítání filmu z Kambodže

Charita ČR a sdružení JHP škola Vás svou u příležitosti pořádání fotografické výstavy Děti patří do školy na koncert sboru ZŠ Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a na promítání filmu Nepřátelé národa.

14. zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří

Pojďte s námi 1. září oslavit 20. výročí založení Charity Blansko a 15. výročí vzniku klubu Ratolest. Během Zahradní slavnosti se mohou nejen blanenští občané potkat s cizinci a menšinami, které ve městě žijí, a poznat tak blíže jejich kulturu i zvyky. Na programu je divadlo, vystoupení zpěvačky Adély Grimové, Šošůvská schola, vystoupení dětí z mongolských rodin, žijících na Blanensku, a vystoupení kapely Nerve.
Vstup a občerstvení zdarma.

Mezinárodní tendr

Došlo ke zpoždění uzavření mezinárodního výběrového řízení č. CCR/MN11/2012/01. Bližší informace najdete na našich anglických stránkách.

Mezinárodní výběrové řízení

Charita Česká republika vyhlašuje výběrové řízení na zakázku “Výzkum popílku z tepelných elektráren v Mongolsku a možností jeho využití pro výrobu stavebních hmot“.
Zadávácí dokumentace 
Příloha 1.1 zadávací dokumentace (oba dokumenty jsou v angličtině).

Adopce na dálku pomohla třiceti tisícům dětí

Počet dětí podporovaných českými dárci v programu Adopce na dálku® překročil hranici 30 tisíc. Právě byl podpořen zambijský školák s tímto pořadovým číslem. Arcidiecézní charita Praha představila Adopce na dálku® před 19 lety, v současné době pomáhá v subsaharské Africe, Indii a Bělorusku. Polovina z uvedeného počtu dětí již školní docházku ukončila, polovina v současné době studuje a připravuje se na budoucí povolání.

Výstava Jsme z jiné planety opět v Praze

Výstava Jsme z jedné planety v čítárně UnijazzuVýstava fotografií představující cizince žijící v ČR se přesunula z Brna opět do Prahy. Do 10. března ji budete moci shlédnout v čítárně Unijazzu (Jindřišská 5. Praha 1).

Vzpomínka na Václava Havla

Václav HavelV neděli 18. prosince odešel muž, kterému vděčíme za návrat svobody v naší vlasti. "Václav Havel byl především člověkem, který položil základy svobodné a aktivní občanské společnosti a neochvějně ji po celý život bránil," uvedl ředitel Charity ČR, Oldřich Haičman.
Více na stránkách Charity ČR.

Ředitel pro Charitu Gruzie

Charita Gruzie vypsala výběrové řízení na nového ředitele organizace, odpovědného mj. za celkové řízení a koordinaci Charity, za přípravu a realizaci strategie jejího rozvoje. Ředitel bude organizaci řídit v souladu s gruzínskými zákony a mezinárodních standardů Charity (včetně Caritas Europa). Bližší informace o pozici uvádíme na anglických stránkách.

Nové stránky pro humanitární pomoc a rozvojové spolupráci Charity ČR

Charita ČR má od 1. prosince nové stránky pro oblast humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, kde mohou uživatelé najít informace o zahraničních projektech v různých zemích světa, kde budeme uvádět průběžné aktuality o jejich uskutečňování a dalších aktivitách oddělení, které se věnuje právě problematice rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Zároveň si dovolujeme upozornit na blog projektové manažerky Marcely Roche, která od října pracuje na misi na Haiti a ve svých příspěvcích se svěřuje se svými neobyčejnými zážitky z každodenního života na ostrově vzdáleného tisíce kilometrů.