Tým oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí v řadě zemí světa, kde na vlastních misích nebo díky partnerství s místními nevládními organizacemi pomáhá lidem postiženým přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty, vzdělává místní obyvatele např. v oblasti zemědělství, pečuje o jejich zdraví nebo zajišťuje různé formy sociální a zdravotní péče.

 

Jiří Škvor

vedoucí oddělení – jiri.skvor@charita.cz 

Evžen Diviš

zástupce vedoucího oddělení,
regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko, Balkán a JV Asii – evzen.divis@caritas.cz 

Tereza Režnarová

výkonná asistentka oddělení – tereza.reznarova@charita.cz 

Jana Svobodová

finanční manažerka – jana.svobodova@charita.cz

Ginés Casanova

humanitarian capacity development manager – gines.casanova@charita.cz

Anna Susarenco  

development manager – anna.susarenco@caritas.cz

 

Afrika – Zambie

Noemi Seregi – desk officer pro Zambii – noemi.seregi@charita.cz

Aleksandra Zheleznova – finanční koordinátorka pro Afriku – aleksandra.zheleznova@charita.cz

Carlos Basilio – vedoucí mise v Zambii – carlos.basilio@caritas.cz 

Martina Havlíková – vedoucí programů v Zambii – martina.havlikova@charita.cz

Lucie Hrabcová – projektová koordinátorka pro Zambii – lucie.hrabcova@charita.cz

 

Blízký východ – Irák, Jordánsko, Palestina, Sýrie

Dominika Marcinová – desk officer pro Blízký východ – dominika.marcinova@charita.cz

Lenka Junová – finanční koordinátorka pro Blízký východ – lenka.junova@charita.cz

Muhammed Hammady – vedoucí mise v Iráku – muhammed.hammady@caritas.cz 

 

Jihovýchodní Asie – Kambodža

Zdeněk Bělonožník – desk officer pro Kambodžu – zdenek.belonoznik@charita.cz

Manfred Staab – vedoucí mise v Kambodži – manfred.staab@caritas.cz   

 

Mongolsko, Moldavsko, Gruzie a Balkán

Ekaterine Meskhrikadze – vedoucí mise v Gruzii – ekaterine.meskhrikadze@caritas.cz  

Anastasia Para – vedoucí mise v Moldavsku – anastasia.para@charita.cz

Petra Kožichová – finanční koordinátorka pro Gruzii  – petra.kozichova@charita.cz

Ana Kremenić – programová manažerka pro Kosovo a Srbsko, finanční koordinátorka pro Moldavsko a Kosovo – ana.kremenic@charita.cz

Jana Žilková – vedoucí mise v Mongolsku – jana.zilkova@charita.cz 

 

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Jiří Tillner – programový manažer – jiri.tillner@charita.cz

Jana Harušťáková – koordinátorka projektů – jana.harustakova@charita.cz

Šárka Zápotocká – koordinátorka projektů – sarka.zapotocka@charita.cz

Petra Špiková – finanční koordinátorka – petra.spikova@charita.cz

 

Kontakty na další pracovníky Charity Česká republika a jednotlivých českých Charit najdete na www.charita.cz.