Tým oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce působí v řadě zemí světa, kde na vlastních misích nebo díky partnerství s místními nevládními organizacemi pomáhá lidem postiženým přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty, vzdělává místní obyvatele např. v oblasti zemědělství, pečuje o jejich zdraví nebo zajišťuje různé formy sociální a zdravotní péče.

 

Jiří Škvor

vedoucí oddělení – jiri.skvor@charita.cz 

Evžen Diviš

zástupce vedoucího oddělení,
regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko, Balkán a JV Asii – evzen.divis@caritas.cz 

Tereza Režnarová

výkonná asistentka oddělení – tereza.reznarova@charita.cz 

Tomáš Přikryl 

finanční manažer – tomas.prikryl@charita.cz

 

Afrika – Jižní Súdán, Zambie

Lamis Khalil Bartuškova, regionální manažerka pro Afriku, Střední východ a Jihovýchodní Asii – lamis.khalil.bartuskova@charita.cz

Barbora Kotrčová, programová manažerka pro Afriku – barbora.kotrcova@charita.cz 

Aleksandra Zheleznova, finanční koordinátorka pro Afriku – aleksandra.zheleznova@charita.cz

Tea Tihounová, vedoucí mise v Zambii – tea.tihounova@charita.cz

 

Blízký východ – Irák, Jordánsko, Palestina, Sýrie

Lenka Junová – finanční koordinátorka pro Blízký východ – lenka.junova@charita.cz

 

Jihovýchodní Asie – Kambodža

Barbora Vlasová, vedoucí mise v Kambodži – barbora.vlasova@caritas.cz

 

Mongolsko, Moldavsko, Gruzie a Balkán

Tomáš Ďuraňa, programový manažer pro Gruzii – tomas.durana@charita.cz

Ekaterine Meskhrikadze, vedoucí mise v Gruzii – ekaterine.meskhrikadze@caritas.cz  

Anastasia Para – vedoucí mise v Moldavsku – anastasia.para@charita.cz

Petra Kožichová – finanční koordinátorka pro Gruzii  – petra.kozichova@charita.cz

Ana Kremenić – programová manažerka pro Kosovo, finanční koordinátorka pro Moldavsko a Kosovo – ana.kremenic@charita.cz

 

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Jiří Tillner, programový manažer – jiri.tillner@charita.cz

Jana Harušťáková, koordinátorka projektů – jana.harustakova@charita.cz

Šárka Zápotocká, koordinátorka projektů – sarka.zapotocka@charita.cz

Petra Špiková – finanční koordinátorka – petra.spikova@charita.cz

 

Kontakty na další pracovníky Charity Česká republika a jednotlivých českých Charit najdete na www.charita.cz.