Následuje přehled zpráv, novinek a zajímavostí z různých zemí, kde Charita ČR působí.

Kambodžské studie o inkluzivním vzdělávání

Charita Česká republika ve spolupráci s americkou organizací Catholic Relief Services dlouhodobě podporuje zajištění inkluzivního vzdělávání v Kambodží, zejména v provincii Takeo. Zároveň podporují vzdělávání o této problematice na kambodžských univerzitách. U této příležitosti byly vydány podrobnější studie a manuál.

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

Komentář k situaci na Ukrajině

Komentář k situaci na Ukrajině

To, co se z našich médií nedozvíte....na evropskou zemi zde probíhá katastrofální porušování lidských práv. Vláda není ochotna jakéholiv opravdového dialogu s velkou částí občanů. Převzato z opozičních zdrojů.

Poohlédnutí za rokem 2013

Poohlédnutí za rokem 2013

Na pozadí dramatických událostí na Ukrajině Vám opět chceme nabídnout roční ohlédnutí za událostmi v roce 2013 a poděkovat Vám za veškerou podporu charitního díla.

České děti zachraňují malé syrské uprchlíky před mrazem

Ministerstvo vnitra zorganizovalo s pomocí hnutí Na vlastních nohou Stonožka a Charitou ČR sbírku teplého oblečení pro uprchlé syrské děti postižené válečným konfliktem v jejich zemi. České "stonožkové" děti sebraly skoro 20 tun oblečení, které nyní třídí dobrovolníci a pracovníci Charity. »»»

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

U příležitosti 100. světového dne migrantů a uprchlíků (19. ledna) vydal papež František poselství, ve kterém vyzývá k solidaritě s lidmi na cestě: "Je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení (…) k postoji, jehož základem bude „kultura setkání“.“

Poděkování sester z Ivano-Frankivsku za rok 2013

Poděkování sester z Ivano-Frankivsku za rok 2013

Poděkování za dary na projekt Domov a zpráva z dětského domova. Na adventním koncertu v kostele Hlučíně bylo vybráno celkem 6 977 Kč na pomoc tomuto domovu. Děkujeme všem dárcům a přejeme vše dobré do nového roku.

Situace na Haiti po čtyřech letech od zemětřesení

Situace na Haiti po čtyřech letech od zemětřesení

12. ledna si Charita ČR připomíná čtyřleté působení na Haiti, kde svou činnost zahájila humanitární pomocí v roce 2010, kdy zemi zasáhlo ničivé zemětřesení. Od té doby se věnovala osvětě o choleře, pomáhá v oblasti vzdělávání a dlouhodobě se zaměřuje na podporu drobného podnikání a zemědělství. V této chvíli je jedinou českou neziskovou organizací, která v zemi stále působí.

Filipíny pár týdnů poté: mé dojmy

Filipíny pár týdnů poté: mé dojmy

Pár týdnů po úderu tajfunu Haiyan na Filipínách hovořil Neal Deles z týmu humanitární pomoci Caritas Internationalis s Piou Ibanezem, jedním z pěstitelů kokosových ořechů, kteří díky tajfunu přišli o své živobytí.

Další svépomocné skupiny na Haiti získaly svá osvědčení

Další svépomocné skupiny na Haiti získaly svá osvědčení

Charita ČR slaví na Haiti další úspěch. Na konci roku předala osvědčení pracovat další finanční svépomocné skupiny zvané MUSO (z francouzského Mutual Solidaritaire aneb vzájemná solidarita), které v mnohém nahrazují chybějící banky v odlehlých haitských oblastech a motivují členy místních komunit, aby lépe hospodařili se svými prostředky.