Grafická soutěž

Charita Česká republika, odd. humanitární pomoci a rozvojové spolupráce vyhlašuje grafickou soutěž na tvorbu loga a vizuálního stylu pro vzdělávací projekt HUMR- Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách.

Nadřízený – koordinátor globálního vzdělávání, PR manažer

O organizaci:

Charita Česká republika je nezisková humanitární organizace, která poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem. Poskytuje pomoc nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnost či náboženství. Je největším poskytovatelem sociálním a zdravotních služeb v České republice. V zahraniční působí současné době například v Indonésii, Kambodže, Mongolsku, Moldavsku, Gruzii, Srbsku, na Haiti apod. Přehled všech zemí s projekty Charity ČR i ostatních arci/diecézních charit najdete na stránce www.caritasczech.org

Charita ČR spolupracuje v České republice i s vybranými školami, pro které připravuje program globálního rozvojového vzdělávání (GRV) pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ. Program je zaměřený na problematiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a je nedílnou součástí Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Název projektu: „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“

Projekt „HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách“ se zaměřuje na úzkou spolupráci s deseti vybranými základními školami, ve kterých se v průběhu tří let zrealizuje soustavný vzdělávací program. Během období tří let proběhnou na jednotlivých školách školení pro učitele, besedy pro žáky, pomoc s přípravou projektových dní, jarmarků a akcemi pro veřejnost.

V závěru projektu proběhne výtvarná a literární soutěž pro školy a žáky, ze které vejde vzdělávací publikace pro žáky základních škol. 

Zadání soutěže:

 • vytvoření loga (v barevné i konverzní (černobílé) verzi) a stanovte základní  prvky vizuálního stylu projektu HUMR – Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách
 • vytvořte obálku metodické příručky s logem projektu
  Název metodické příručky:
  Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v hodinách matematiky
  Manuál pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
 • vytvoření návrh letáku, ve kterém budou školy vyzvány, aby se do projektu zapojily
  základní podklady pro leták: Hlavní téma (podtext) letáku (bude doplněn vámi vybranou fotografií či ilustrací) - témat si lze vybrat z následujících
  a) voda: více než 780 miliónu lidí po celém světě nemá přístup k pitné vodě.  Jak dá se bez pitné vody přežít?
  b) vzdělávání: 61miliónů dětí stále nechodí do školy. Co dělají, když nejsou zrovna ve školách?
  V textu letáku bude zejména uvedeno:
  Charita ČR představuje projekt:
  Globální rozvojové vzdělávání na druhém stupni ZŠ
  - nabízíme odborné školení pro učitele v oblasti rozvojové problematiky
  - v nabídce máme i školení pro zeměpisáře, dějepisáře i učitele matematiky
  - pomůžeme s přípravou projektových dní či s programem školy v přírodě
  - pro žáky připravíme zajímavé workshopy či besedy s experty
  Více informací o tom, jak se do projektu zapojit najdete na: www.caritasczech.org/grv

Specifikace: všechny výstupy budou dodány ve formátu pdf.

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Pozice je otevřená pro veřejnost, uvítáme především:

 • studenty a absolventy středních, vyšších odborných či vysokých výtvarných/uměleckých škol
 • grafická studia
 • amatéry grafiky

Výherce

Bude vybrán bude jeden výherce soutěže, který obdrží odměnu ve výši 3.000 Kč. Zároveň získá možnost další placené spolupráce na tvorbě letáčků, metodických materiálů, webu apod.

Prvních pět přihlášených získá skicovné v hodnotě 300 Kč

Vámi navržená loga a další výstupy zasílejte prosím na adresu: X8El5b54chqsT9enW7c-T65j4mnhTj4UH

Uzávěrka přihlášek: 5. února 2013