Tři králové pomáhali v roce 2016 po celém světě

V Africe pomáhal výtěžek Tříkrálové sbírky například v Etiopii, Zambii nebo Zimbabwe.

Část výtěžku Tříkrálové sbírky z jednotlivých diecézí se uplatňuje i na zahraniční projekty. Také v roce 2016 se Charity z celé ČR věnovaly zemím, jejichž obyvatelé čelí chudobě, hladu a špatnému přístupu ke vzdělání i zdravotní péči. Pomoc směřovala za těmi nejohroženějšími – dětmi, seniory, osobami s handicapem nebo za lidmi bez domova.

V Moldavsku se nemá kdo věnovat starým lidem a dětem - většina produktivní populace odchází za prací do zahraničí.Velká část peněz putovala vloni do Evropy – do Kosova, Srbska, Běloruska nebo Rumunska. Na válkou zasažené Ukrajině působily Diecézní charita ostravsko-opavská, Diecézní charita Brno a Arcidiecézní charita Olomouc. Sbírka zde podpořila seniory, osoby, které přišly o domov, psychicky nemocné nebo válečné veterány. Dárci z Čech také umožnili nákup briket na topení, nákup zdravotnického materiálu a dokonce i vznik nové Charity na východu země.

Oddělení Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR se soustředí zejména na zlepšování situace v nejchudší zemi Evropy – Moldavsku, odkud odchází mnoho obyvatel v produktivním věku a kde zůstávají senioři i děti bez péče a prostředků. V roce 2016 zde Charita ČR mimo jiné rozvíjela sociální služby a podporovala začleňování sociálně vyloučených dětí i dětí s handicapem do společnosti.

Další peníze z kasiček Tříkrálové sbírky odcestovaly do Afriky. Diecézní charita České Budějovice zaslala část do dětského domova v Zimbabwe, Arcidiecézní charita Praha podpořila zdravotnictví v Ugandě, další pomoc zamířila do Zambie a Etiopie.

V Asii lze jmenovat například Mongolsko, kde Diecézní charita Litoměřice zajišťovala sociální a vzdělávací aktivity. Diecézní charita Hradec Králové přispěla na nákup vozidla pro farnost v odlehlé části Hondurasu ve střední Americe. V Jižní Americe pak Diecézní charita Plzeň koordinovala Adopci na dálku, čímž pomohla dětem v Bolívii, Paraguayi či v Peru.

Některé z Charit vyčleňují část výtěžku také na zlepšení zázemí pro humanitární pomoc v Čechách, vloni například v Humanitárním a rozvojovém středisku v Českých Budějovicích. Arcidiecézní charita Olomouc se zase věnovala osvětě v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.