Etický kodex a kodex chování

Tyto kodexy jsou základem Charity jako organizace, protože definují její základní řídící principy, jako je respekt pro lidská práva, solidarita nebo otevřenost vůči všem lidem bez ohledu na jejich původ nebo víru. Stejně tak tyto kodexy specifikují chování a hodnoty, které by měly dodržovat a respektovat všichni zaměstnanci Charity při práci i v osobní rovině.

PŘEČTĚTE SI NAŠE ZÁSADY