Ochrana dětí

Charita Česká republika považuje ochranu dětí a dalších účastníků programů za jeden ze svých hlavních závazků. Je naší odpovědností udělat vše, co je možné, abychom předešli sexuálnímu vykořisťování, zneužívání a obtěžování. Komunity, kterým sloužíme – hlavně děti a zranitelní dospělí – musí vědět, že se mohou spolehnout na naši pomoc.

PŘEČTĚTE SI NAŠE ZÁSADY