Životní prostředí

Charita Česká republika považuje změnu klimatu za hlavní výzvu naší doby. Jsme si také vědomi, že komunity, kterým sloužíme, jsou následky klimatických změn postiženy nerovnoměrně. S ohledem na přesvědčivé argumenty se chceme více soustředit na náš dopad na životní prostředí a nadále v našich programech podporovat udržitelnost.

PŘEČTĚTE SI NAŠE ZÁSADY