Zpětná vazba a stížnosti

Snažíme se neustále zlepšovat. Aby to bylo možné, chceme zajistit, že každý, kdo pracuje pro Charitu Česká republika nebo od ní získává pomoc, bude mít bez ohledu na své postavení možnost projevit svůj názor. Ať již jde o pozitivní zpětnou vazbu nebo podezření z nesprávného chování, chceme o tom vědět.

Příjemci pomoci mohou poskytnout zpětnou vazbu nebo podat stížnost pomocí různých kanálů popsaných v Postupu řešení stížností a zpětných vazeb CHČR, které jsou specifické pro každou zemi.

Všichni zaměstnanci a partneři mohou poskytnout zpětnou vazbu nebo vznést stížnost pomocí různých kanálů popsaných ve Strategii pro Whistleblowery CHČR, které jsou specifické pro každou zemi. Kromě toho mají všichni zaměstnanci CHČR povinnost nahlásit jakékoli nesprávné chování nebo porušení zásad, se kterým se setkají.