Reakce na humanitární krize

Mezi humanitární krize patří například přírodní katastrofy (foto: Caritas).Název projektu: Evropsko-asijské partnerství pro zlepšování schopností reagovat na humanitární krize

Doba trvání projektu: duben 2016 až březen 2018

Partnerské organizace:

 • Charita Rakousko
 • Charita Rumunsko
 • Charita Bangladéš
 • Charita Indie
 • Charita Nepál
 • Charita Pákistán
 • Charita Myanmar
 • Caritas Asia
 • Caritas Filipinas Foundation

Zaměření projektu: Posilování dovedností v oblasti řízení dobrovolníků, osvěta

Cíle:

 1. Podpora partnerských organizací při posilování strategických a pohotovostních dovedností potřebných během poskytování humanitární pomoci.
 2. Posílení partnerských organizací v oblasti řízení dobrovolníků v krizových situacích v souladu s normami EU Aid Volunteers.

Cílová skupina:

 • 2 až 3 zástupci z každé asijské partnerské organizace – přímí účastníci školení v Bangkoku
 • pracovníci asijských partnerských organizací seznámení s řízením dobrovolníků, a to prostřednictvím workshopů vedených přímými účastníky školení v Bangkoku

Země: Asie (Bangkok, různé asijské země); Vídeň; Praha 

Popis projektu:

Evropsko-asijské partnerství pro zlepšování schopností reagovat na humanitární krize usiluje o zkvalitnění organizačních a technických dovedností členských organizací Caritas Internationalis včetně její sítě v šesti zemích Asie.

Evropsko-asijské partnerství vzniklo kvůli zlepšení postupu dílčích organizací během krizových situací. Rovněž má prozkoumat možnost zapojení zahraničních dobrovolníků při reakci na katastrofy v zemích globálního jihu. Spolu se zvýšením a zefektivněním připravenosti na příchod katastrof se totiž sníží hospodářské ztráty, újma na životech i rozsah dopadů na životní prostředí.

Díky odborným školením dojde k posílení schopností pracovníků jednat při dané krizové situaci – například při přírodní katastrofě, epidemii nebo válečném konfliktu. Díky připravované příručce se mezi partnery rozšíří jednotné standardy upravující postup řízení dobrovolníků.

Charita ČR podpoří asijské partnery předáním svých dlouholetých zkušeností. Charita ČR rovněž nabídne budoucím školitelům kurz zaměřený na řízení dobrovolníků.

V závěru projektu budou moci partnerské Charity podstoupit certifikaci v rámci iniciativy EU Aid Volunteers.

Rozpočet celkem: 22 978 154 Kč

Donor: Evropská komise (EACEA)

Evropská komise.