Udržitelná města a obce pro rozvoj

Litoměřice, jedno ze zapojených měst.Název projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj

Doba trvání projektu: leden 2016 až prosinec 2017

Partnerská organizace: Svaz měst a obcí ČR

Zaměření projektu: Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

Cíle:

  1. Zvýšení povědomí a podpora zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce ve vztahu k Nové agendě 2030, s důrazem na Cíl 11.
  2. Mobilizace zájmu široké veřejnosti pro cíle Nové agendy 2030 ve spolupráci s místními zastupitelstvy.

Cílová skupina:

  • 80 místních zastupitelů a úředníků
  • 3 místní samosprávy (města a obce)
  • 3 500 obyvatel partnerských měst a obcí

Země: Česká republika

Popis projektu:

Udržitelná města a obce pro rozvoj navazují na aktivity Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro EYD 2015, které probíhaly v průběhu roku 2015 a vycházely z potřeby upozornit v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 na zapojení místních samospráv do rozvojové spolupráce.

Dvouletý program Udržitelná města a obce pro rozvoj se zaměří na práci s místními samosprávami a na propagaci nové rozvojové agendy a nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Během prvního roku nejprve Charita ČR spolu se Svazem měst a obcí obnoví spolupráci s partnerskými obcemi z předešlého programu, tedy s Litoměřicemi, Chrudimí a Vsetínem. Následně osloví i další města a obce.

Vznikne rovněž překlad zahraniční studie z oblasti decentralizované rozvojové spolupráce. České znění získají účastníci jednotlivých seminářů i informačních setkání s obcemi. Studie stejně jako nově vytvořený videospot napomůže zapojeným městům získat inspiraci pro tvorbu vlastních aktivit humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, kterými lze propagovat globální odpovědnost a solidaritu.

V druhé polovině roku 2016 proběhne celonárodní sportovně-kulturní akce v Praze, kterou zorganizují oslovené obce za doprovodu mediálních aktivit na sociálních a webových sítích.

V městech zapojených do aktivit Charity ČR se uskuteční také dvě místní osvětové akce počítající s aktivním zapojením občanů.

V průběhu roku 2017 poté dojde k pěti krajským setkáním a pěti setkáním s představiteli obcí pro celkem 80 zastupitelů. Na konci roku se v Praze odehraje jednodenní Symposium decentralizované rozvojové spolupráce pro partnerské obce a další místní samosprávy. Akce navazující na zkušenost z mezinárodní konference Role místní samosprávy v rozvojové spolupráci, kterou Svaz měst a obcí pořádal dne 24. listopadu 2015 v Černínském paláci, se zúčastní nejméně 50 zástupců českých i zahraničních obcí.

Studii o decentralizované rozvojové spolupráci měst naleznete ZDE. Propagační video projektu ZDE.

Rozpočet celkem: 1 396 030 CZK

Donor: Česká rozvojová agentura, Charita ČR - Tříkrálová sbírka, fundraising

ČRA.