Tým Caritas pomáhá v Nepálu

Tým Caritas pomáhá v Nepálu

Nepál postihlo v sobotu 25. dubna ničivé zemětřesení. Ve městě Kathamandu okamžitou začal poskytovat pomoc obětem neštěstí tým pracovníků Caritas Nepal.

O záchranných pracích v nepálském městě Kathmandu s Prakash Khadhaou z Caritas Nepal
(v anglickém jazyce)

Pomoc pro Nepál okamžitě začaly organizovat rovněž další národní Charity z celého světa.  
Například americká CRS, anglická CAFOD, nizozemská CORDAID, švýcarská Caritas Schweiz, Caritas Australia či Caritas New Zealand.

Charita ČR podpoří partnerskou Caritas Nepal z prostředků veřejné sbírky, kam mohou lidé posílat finanční dary. Číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 107.

Pomoci můžete rovně zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777.
(Cena DMS je 30 Kč. Charita ČR obdrží 28,50 Kč.)

Z prostředků krizového fondu Charita ČR okamžitě uvolnila částku na okamžitrou pomoc ve výši 200 000 Kč.

Více o pomoci Charity ČR pro Nepál zde.