CHARITA PRO SÝRII

 

č.ú. 55660022/0800, VS 182

 

Všem dárcům děkujeme.

Lidé mohou 15. dubna v kostelích přispět na pomoc obyvatelům Sýrie

Syrské děvče. Ilustrační foto: Caritas Internationalis

Věřící z Čech, Moravy a Slezska mohou o 3. velikonoční neděli (15. 4.) přispět na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii. Peníze z této celonárodní kostelní sbírky využije Charita Česká republika na spolufinancování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku, který na místě zajišťují Sestry Dobrého pastýře (GSS) pracující pod záštitou katolické církve. Sestry se snaží pomáhat lidem v Sýrii, zmítané ozbrojeným konfliktem, aby nemuseli ze své země zcela odejít.

Syrská občanská válka už trvá téměř osm let, vyžádala si velké množství lidských životů a přinutila téměř polovinu předválečné populace čítající zhruba 23 miliony lidí opustit své domovy.

„Prosím vás o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je předseda komise České biskupské konference pro Charitu.

Sbírka může podle pořadatelů zajistit pomoc pro 10 500 lidí. Do více než 2 000 domácností tak doputují poukázky na základní potraviny, pitnou vodu a prostředky pro osobní hygienu. Také budou rozděleny poukazy na nájem, oblečení, přikrývky, ohřívače a další vybavení domácností. Tím, že lidé nakoupí tyto věci za poukazy přímo v Sýrii, zároveň posílí místní ekonomiku.

Ve své výzvě ke sbírce biskupové upozorňují, že válka v Sýrii rozděluje rodiny. Vyrůstá generace dětí, která nepoznala život v míru. V Sýrii jde o největší humanitární krizi současnosti.

Charity Česká republika v regionu působí od roku 2012. V roce 2017 zajišťovala zdravotní a materiální pomoc v Iráku, zdravotní péči v Sýrii a od téhož roku běží zmíněný i projekt Pomoc nejzranitelnějším v Damašku.

Výtěžek kostelní sbírky bude poukázán na účet České biskupské konference: 530 477 9052 / 2700 u UniCredit Bank, variabilní symbol 910760.