Charita pro Sýrii

číslo konta
55660022/0800

VS 182

Všem dárcům děkujeme.

Charita pro Irák

DMS CHARITASVET 30
na číslo 87 777

č. ú. 55660022/0800, VS 180

Všem dárcům děkujeme.

Země a jejich variabilní symboly

Pro zaslání příspěvků na pomoc v konkrétní zemi využijte sbírkové konto 55660022/0800 u České spořitelny.
Pro identifikaci platby je třeba úvést jeden z následujích variabilních symbolů:

 Chcete-li platit ihned platební kartou, navštivte prosím stránku Pomáhejte s námi.

Děkujeme, že s námi pomáháte!