Charita Ekvádor plánuje během 12 měsíců obnovit oblasti stižené zemětřesením

Zdravotní péči lze v mnoha oblastech poskytnout pouze provizorní. Devět nemocnic je mimo provoz (foto: Eduardo Naranjo/Catholic Relief Services).

Před více než dvěma týdny zpustošilo severní pobřeží země zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály. Nyní v osmi zasažených venkovských oblastech pomáhá Charita Ekvádor díky mezinárodním krizovým fondům 700 rodinám (zhruba 3 500 lidem) znovu vybudovat jejich životy.

Zemětřesení připravilo o život 659 lidí a dalších 4 605 osob utržilo zranění. Většina obcí v provincii Esmeraldas a Manabí přestala existovat – budovy i infrastruktura zmizely pod troskami, lidé přišli o způsob obživy.

Generální sekretář Charity Ekvádor Mauricio López sdělil: „Určili jsme nejnaléhavější priority. Potřeby se vyšplhají do enormní výše, minimálně co se týče obnovy sociální struktury. K opětovnému kroku do důstojného života ale místní potřebují i finanční podporu a duchovní sílu.“

V následujících 12 měsících pomůže Charita Ekvádor stiženým rodinám zabezpečením potravin, psycho-sociální a duchovní podporou, rekonstrukcí přístřeší a obnovou obživy. Přednost získají rodiny s malými dětmi, senioři, osoby s postižením a těhotné nebo kojící matky.

Za nejdůležitější se v současnosti stále považují dodávky potravin a hygienických potřeb. Velkou ránu přitom utrpěly zdravotní služby. Devět nemocnic zemětřesení přímo zasáhlo a nemohou proto nyní zajišťovat péči o raněné a nemocné. Deště navíc zvyšují riziko propuknutí chorob. Nutností je proto rychlé zřízené hygienického zázemí u dočasných obydlí.

Farnosti poskytují významnou duchovní pomoc v době, kdy se mnozí snaží smířit se ztrátou domovů, práce i svých bližních. Zřizují poradny v místech neštěstí, kam mohou lidé po celou dobu trvání obnovy země docházet pro informace i útěchu.

„Duševně-duchovní podpora zajišťuje vnitřní duchovní a emocionální podmínky pro zahájení náročného procesu osobní i rodinné obnovy umožňující žít opět naplno, samozřejmě po zahojení fyzických i vnitřních ran,“ tvrdí ve svém prohlášení Charita Ekvádor.

Další z hlavních priorit spočívá v rychlém poskytnutí trvalejších obydlí. Protože v některých oblastech nezůstala žádná budova bez poškození, až 70 % místních lidí získá možnost postavit si nová obydlí z trosek.      

Architektonické plány nových domů stavěných za pomoci jejich obyvatel počítají s nutností odolat případným dalším zemětřesením. Charita Ekvádor plánuje pomoci vybudovat rovněž drobné zahrádky umožňující pěstovat zeleninu pro vlastní potřeby, do zásoby i k případnému výdělku z prodeje.

Dvanáctiměsíční program Charity Ekvádor počítá s rozpočtem 1,4 milionu eur (asi 37 828 000 Kč).

„Děkujeme za neustávající projevy podpory z celého světa, zejména ze strany našich sesterských Charit,“ poděkoval Mauricio López. „Prosíme Boha, aby nám umožnil vést ostatní lidi a doprovázet je na jejich cestě.“

Článek byl převzat z blogu caritas.org.