Papež František v encyklice hovoří o péči o náš společný domov plánuje zásadní změnu

Matka s dítětem z vesnice v idickém státě Madhya Pradesh, kde Charita pomáhá místím rodinám zajistit si stálý příjem. (foto: Laura Shean/Caritas Internationalis)

Papež František zveřejnil ve své první encyklice Laudato Si‘ (Buď pochválen) s názvem „Péče o náš společný domov“ vizi o vyvážení nerovnosti mezi bohatými a chudými.

Prezident Caritas Internationalis, kardinál Luis Antonio Tagle z Manily na Filipínách prohlásil, že encyklika odráží to, čemu jsou Charity napříč světem svědky v chudých společenstvích: „Navštívil jsem místa, kde lidé žijí na hromadách odpadků. Děti se rodí v odpadcích, stejně jako zde žijí a umírají. Cítí se jako odpadky. To není Boží stvoření, to je dílo lidí. Papež František zve každého, aby této skutečnosti věnoval pozornost. Vyzývá nás k „usilování o nový životní styl“, ke změně ekonomických struktur, které způsobují tolik bezpráví, a také ke znovunabytí odpovědnosti vůči ostatním a vůči světu. Laudato Si‘ bude v následujících letech inspirovat práci všech Charit.“

Encyklika se dotýká klíčových stránek práce Charit po celém světě, stejně jako životního prostředí, vykořisťování pracovní síly, zemědělství nebo sociální nerovnosti. Prezident americké Charity Catholic Relief Services byl jedním ze čtyř lidí, kteří se dnes 18. června účastnili uveřejnění encykliky a který cituje papeže Františka: „Nikdy jsme tak nezraňovali a tak netýrali náš společný domov jako v posledních dvou stech letech. Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, našim dětem, které právě vyrůstají?“

Papežský list se zaměřuje na „blízký vztah mezi chudobou a slabostí na planetě.“ Přichází klíčový čas pro globální rozvoj. Organizace Spojené národy v září představí za účasti papeže Františka Udržitelné rozvojové cíle.

Světoví vůdci se v prosinci shromáždí v Paříži na „Konferenci o klimatu“ pořádanou Spojenými národy. „Dosavadní světové summity o životním prostředí selhaly,“ píše papež, nazývající klimatické změny „jedním z hlavních výzev humanity.“ Papež vyzývá vlády, aby závazně přislíbily kroky k „zajištění ochrany ekosystémů.“   

Encyklika hovoří dále o tom, že klimatické změny jsou příznakem širší choroby. Charita tvrdí, že text volá po transformaci způsobu, kterým nyní žijeme, na způsob prokazující vyšší míru respektu vůči všem obyvatelům planety.

„Prostředí lidí a přírodní prostředí se oboustranně zhoršují. Nemůžeme účinně bojovat proti degradaci životního prostředí, dokud nevyřešíme příčiny lidského a společenského úpadku,“ píše papež. „Každý ekologický přístup potřebuje zahrnout společenskou perspektivu, která bere v úvahu základní práva chudých a sociálně slabých… sám trh nemůže garantovat integrální lidský rozvoj a sociální začleňování.“

Caritas Internationalis, jejímž členem je i Charita ČR, prohlašuje, že Laudato Si‘ je ze všeho nejvíc poselstvím naděje a konání. Papež František píše: „Vše ještě není ztraceno. Lidské bytosti, schopny páchat to nejhorší, jsou rovněž schopny povstat samy nad sebe, znovu vybrat, co je dobré, a učinit nový start.“

„Osobně,“ píše papež, „máme zodpovědnost žít skromnější životy, kdy ukončíme trvalý běh dožadování se více, což má jinak za následek méně pro chudé a méně pro celou planetu.“ Papež vzývá každého, aby zaujal vlastní postoj, zdůrazňujíce, že právě jiné víry znamenají správné zapojení se. A říká, že křesťané musí pochopit, že jejich „povinnost vůči přírodě a Stvořiteli je základní součástí jejich víry.“

Článek převzat a doplněn z caritas.org.

Celý text encykliky Laudato Si' v angličtině (pdf dokument).