Plány Charity na obnovení Itálie

Provizorní kaple v Amatrice (foto: Charita Itálie).

Italská vláda vyhlásila v regionech Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria, které 24. srpna 2016 nejhůře zasáhlo zemětřesení, krizový stav. Na místě i nadále poskytují charitní a církevní pracovníci humanitární pomoc.

V důsledku katastrofy přišlo 3 500 lidí o své domovy, přitom jen někteří z nich mohou využít dočasného ubytování zřízeného církví, která rovněž nabízí psychologickou pomoc, různé druhy služeb i zajištění základních životních potřeb.

Charita Itálie předala 200 000 eur místním Charitám v Rieti a Ascoli Piceno, z kterých organizace hradí nejnutnější náklady na záchranu přeživších a raněných i na péči o zemětřesením dotčené osoby. Charita momentálně rozdává 1 200 balíčků potravin denně a brzy se zaměří také na střednědobou i dlouhodobou pomoc při obnově země.

„Proces obnovy oblastí zničených zemětřesením musí začít u jednotlivých obyvatel místních vesnic a měst,“ zdůraznil ředitel italské Charity, Don Francesco Soddu.

Nejdůležitější kroky nyní spočívají v:

  • Poskytování humanitární pomoci nejzranitelnějším obyvatelům a lidem žijícím v okrajových oblastech.
  • Rekonstrukci sociálních struktur jako středisek pro seniory, ohrožené skupiny, postižené a rodiny v nouzi.
  • Zajištění domovů pro nejchudší rodiny.
  • Psychosociální a sociální podpoře zaměřené na pozůstalé obětí zemětřesení.
  • Podpoře malých podniků poškozených zemětřesením, zejména těch, které vedli mladí lidé nebo sociálně slabé rodiny.
  • Zřízení družstev a sociálních podniků, které mohou přispět k místnímu rozvoji a otevřít pracovní pozice pro nezaměstnané.

Článek je převzat z caritas.org.

Na pomoc obětem zemětřesení uvolnila Charita ČR ze svého krizového fondu částku 100 000 Kč. Podporu můžete vyjádřit i vy finančím příspěvkem na sbírkový účet č. 55660022/0800 u ČS, VS 249 nebo zasláním DMS CHARITASVET na číslo 87 777.